Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Budżetowo – Finansowy

Skarbnik Powiatu Danuta Gargała tel.: 17 867 14 58 e-mail: skarbnik@powiat.rzeszow.pl pok. 458   Kierownik referatu budżetu Renata Kowalska tel.: 17 867 14 60 e-mail: renata.kowalska@powiat.r...