Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2013

UCHWAŁA NR  170/ 1276 /14 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2013.   Na podstawie  art....

W dniu 24 marca 2014 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął  Uchwałę Nr 164/1195/14  w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2013 rok, sprawozdań...

Informacja za IV kwartał 2013r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych   Rb-NDS za IV kwartał 2013r.

W dniu 19 sierpnia 2013 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę nr 135/971/13 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2013 roku, inform...

Informacja za III kwartał 2013r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych   Rb-NDS za III kwartał 2013r.

Informacja za II kwartał 2013r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowch należności budżetowych   Rb-NDS za II kwartał 2013r.

Informacja za I kwartał 2013 r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nalezności budżetowych   Rb-NDS za I kwartał 2013 r.