Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Organizacji i Kadr

Dyrektor Wydziału Jacek Doroba tel.: 17 23 00 652, (651) e-mail: jacek.doroba@powiat.rzeszowski.pl pok. 452 - wejście przez Kancelarię pok. 451 Z-ca Dyrektora Wydziału Semira Kaniuczak tel: 17...