Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2015

UCHWAŁA NR  74/ 759 /16 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 71/719/16 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informa...

UCHWAŁA NR  71/ 719 /16 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2015.   Na podstawie  art. 32 ust. 1...

W dniu 23 marca 2016 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę Nr 64/622/16 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2015 rok, sprawozdań roczny...

Informacja za IV kwartał 2015r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za IV kwartał 2015 r.

Informacja za III kwartał 2015r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych    Rb-NDS za III kwartał 2015r.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę nr 39/364/15 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji...

Informacja za II kwartał 2015r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za II kwartał 2015r.

Informacja za I kwartał 2015r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  Rb-NDS za I kwartał 2015r. Rb-NDS za I kwartał 2015r. - korekta