Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału

  Do zadań Wydziału należy: tworzenie i gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w sprawach: sprzedaży, darowizny, zamiany, oddawania w użytkowanie wieczyste, w najem, d...