Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2014

UCHWAŁA NR  25/ 233 /15 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2014.   Na podstawie  art. 32 ust. 1...

W dniu 27 marca 2015 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę Nr 17/157/15 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2014 rok, sprawozdań roczny...

W dniu 27 sierpnia 2014 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę nr 183/1385/14 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2014 roku, informac...

Informacja za II kwartał 2014r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych   Rb-NDS za II kwartał 2014r.

Informacja za I kwartał 2014r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych   Rb-NDS za I kwartał 2014r.   Rb-NDS za I kwartał 2014r. - korekta