Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2010

Informacja za IV kwartał 2010r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za IV kwartał 2010r.

Informacja za III kwartał 2010r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za III kwartał 2010r.

Informacja za II kwartał 2010r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za II kwartał 2010r.  

Informacja za I kwartał 2010r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Rb-NDS za I kwartał 2010r.

W dniu 16 marca 2011 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę nr 13/79/2011 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2010 r., sprawozdań roc...

UCHWAŁA NR  22/ 140 /11 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2010. Na podstawie  art. 32 ust....