Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2016

UCHWAŁA NR  117/ 1238 /17 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji za rok budżetowy 2016.   Na podstawie  art. 32 ust....

W dniu 29 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę nr 110/1153/17 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2016 rok, sprawozdań rocz...

W dniu 29 sierpnia 2016 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę Nr 81/832/16 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku, informacji...

Informacja za I kwartał 2016 r. o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych  Rb- NDS za I kwartał 2016 r.