Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Budownictwa i Architektury należy:   1) nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności: a)zgodności zagospodarowania terenu z miejscowym planem zagosp...