Menu Podmiotowe menu ikonka

Druki do pobrania

OŚWIADCZENIE INWESTORA O SPEŁNIENIU PRZESŁANEK , o krórych mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budwlane

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w zakładce Zadania/Budownictwo i mieszkalnictwo/Proces budowlany http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm  zamieszczono elektroniczną we...

WAŻNE:         Z dniem 1 stycznia 2015 roku obsługę bankową obejmuje Bank PKO BP S.A.     Opłaty skarbowe należy wpłacać na nowy rachunek bankowy pod nazwą:   „Urząd Mias...