Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie za rok 2019

W dniu 25 marca 2020 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął Uchwałę nr 66/779/20 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Rzeszowskiego za 2019 rok, sprawozdań roc...

W dniu 26 sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął  Uchwałę nr 36/415/19  w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2019 roku, informac...