Menu Podmiotowe menu ikonka

Pozwolenia na budowę inwestycji z zakresu łączności publicznej

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 17.08.2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.8.100.2021, miejscowoś...

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 14.05.2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.11.36.2021, miejscowoś...

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 30.03.2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.13.65.2021, miejscowoś...

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 09.03.2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.8.7.2021, miejscowość...

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 08.03.2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.5.29.2021, miejscowość...

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 24.02.2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.6.23.2021, miejscowość...

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 04.02.2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.3.2.2021, miejscowość...

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 01.09.2020 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.11.97.2020, miejscowoś...

Informacja o wszczęciu postępowania z dnia 04.01.2021 r. w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej AB.6740.5.265.2020, miejscowoś...