Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału należy: opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie, prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych na terenie Powi...