Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o działalności lobbingowej

Informacja o działaniach podejmowanych w 2020 r. wobec Rady Powiatu, Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Starosty Rzeszowskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Informacja o działaniach podejmowanych wobec Rady Powiatu, Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Starosty Rzeszowskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w 2019 r.