Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Geodezji

Zawiadomienie w sprawie zmiany użytku "dr" na użytek rolny w działce nr 1654/2 położonej w miejscowości Łowisko, gmina Kamień.

 • 31 sierpnia 2023

zawiadomienie

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie w sprawie zmiany użytku "dr" na użytek rolny w działce nr 1654/2 położonej w miejscowości Łowisko, gmina Kamień.

 • 31 sierpnia 2023

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 62/2, 62/3 - Łąka

 • 27 grudnia 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 423, 424, 425 - Hucisko

 • 23 grudnia 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 601 - Grzegorzówka

 • 22 grudnia 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 204/5, 204/6 - Strażów

 • 22 grudnia 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu gran ic działek położonych w Trzebusce, Nienadówce, Sokołowie Młp., Jasionce i Stobiernej

 • 20 grudnia 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych w działkach nr 803/7, 803/11, 803/13, 804, 807/1 - Dynów

 • 19 grudnia 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 2123, 2124/1 - Budy Głogowskie

 • 15 grudnia 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 618 - Laskówka

 • 15 grudnia 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 243/2 - Zarzecze

 • 15 grudnia 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 5272 - Dynów

 • 12 grudnia 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych w działkach nr 635, 637 - Kamień

 • 05 grudnia 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 1110/4, 1118 - Dynów

 • 01 grudnia 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1208/1 - Głogów Młp. obręb Styków

 • 30 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1387 - Borek Stary

 • 29 listopada 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1191/1 - Malawa

 • 25 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic, wyznaczeniu punktów granicznych i wznowieniu znaków granicznych w działce nr 111 - Strażów

 • 25 listopada 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 2645, 2646/1, 2646/2 - Łąka

 • 22 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 3555 - Chmielnik

 • 17 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 906, 907/1 - Niechobrz

 • 16 listopada 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 3120/2 - Straszydle

 • 15 listopada 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 184 - Lubenia

 • 15 listopada 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1375/7 - Chmielnik

 • 15 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1790/ - Łukawiec

 • 14 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 2093 - Mrowla

 • 14 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 495, 498 - Malawa

 • 14 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 2730/2 - Trzeboś

 • 14 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 2691/4, 2692/1, 2692/2 - Łowisko

 • 14 listopada 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych w działce nr 1412/2 - Budy Głogowskie

 • 14 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 534, 387/1 - Głogów Młp. obręb Styków

 • 14 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 288 - Górno

 • 07 listopada 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1638 - Piątkowa

 • 03 listopada 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 1375/7 - Chmielnik

 • 02 listopada 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 655/2 - Wólka Hyżneńska

 • 31 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 3930 - Hyżne

 • 31 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 2615/2, 2613/11, 2667, 2709 - Hyżne

 • 31 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 733 - Hyżne

 • 31 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1574 - Malawa

 • 31 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1193 - Laskówka

 • 31 października 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 3860, 3861/2 - Lubenia

 • 28 października 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 391/2 - Sołonka

 • 28 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 671/5, 668/3, 684 - Racławówka

 • 28 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 519 - Palikówka

 • 28 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działek nr 1558/2, 1554/2 - Trzebownisko

 • 25 października 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu działek nr 977/5, 978 - Boguchwała

 • 25 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic działki nr 1387 - Borek Stary

 • 25 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działek nr 3362, 3364 - Budy Głogowskie

 • 25 października 2022

zawiaodmienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu i przyjęciu granic działki nr 2345 - Trzeboś

 • 25 października 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o ustaleniu granic i wyznaczeniu punktów granicznych w działkach nr 953/3, 954/2 - Wólka Niedźwiedzka

 • 25 października 2022

zawiadomienie 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu