Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenia i informacje

ogłoszenie o zamiarze wszczęcia w trybie art. 124, 124a ww. ustawy, postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boguchwale,...

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o wygaszeniu decyzji Starosty Rzeszowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1218/5 położoną w Jasionce, zajętą pod realizację inw...

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1616 w Budach Głogowskich gm. Głogów Małopolski 

Zarządzenie Nr I/13/2022 Starosty Rzeszowskiego z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zlecania robót związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywany...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Borku Starym gm. Tyczyn, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich zajętą pod realizację inwestycji drogowej

 • 13 czerwca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich zajętą pod realizację inwestycji drogowej.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich posiadającą nieuregulowany stan prawny, zajętą pod realizację inwestycji drogowej

 • 07 czerwca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich posiadającą nieuregulowany stan prawny, zajętą pod realizację inwestycji drogo...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 08.06.2022r. na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 07 czerwca 2022

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 08.06.2022r. na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszó...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2464 w Górnie gm. Sokołów Małopolski

 • 03 czerwca 2022

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2464 w Górnie gm. Sokołów Małopolski 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w w Nosówce gm. Boguchwała, oznaczonej jako działka nr 556/2

 • 01 czerwca 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości położonej w  w Nosówce gm. Boguchwała, oznaczonej jako działka nr 556/2 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów

 • 31 maja 2022

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 31 maja 2022

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Bratkowicach gm. Świlcza, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

 • 31 maja 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Bratkowicach gm. Świlcza, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1616 w Budach Głogowskich, gm. Głogów Małopolski

 • 30 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1616 w Budach Głogowskich, gm. Głogów Małopolski 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postepowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 150/1 położona w Budach Głogowskich

 • 24 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postepowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka  nr 150/1 położona w Budach Głogowskich 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postepowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka . nr 800/2 położona w Rudnej Małej

 • 24 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postepowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka . nr 800/2 położona w Rudnej Małej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. ustalenia odszkodowania za dz. 163/3 położoną w Budach Głogowskich

 • 24 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. ustalenia odszkodowania za dz. 163/3 położoną w Budach Głogowskich

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Głogowie Młp. w obr. Wola Cicha, oznaczonej jako działka nr 227/1, której stan prawny jest nieuregulowany

 • 23 maja 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości położonej w Głogowie Młp. w obr. Wola Cicha, oznaczonej jako działka nr 227/1, kt...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1750 w Chmielniku

 • 18 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1750 w Chmielniku

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 18.05.2022r. na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów

 • 17 maja 2022

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 18.05.2022r. na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 18.05.2022r. na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 17 maja 2022

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 18.05.2022r. na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszó...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2073/2 w Trzebownisku

 • 17 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2073/2 w Trzebownisku 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 672 w Zarzeczu gm. Boguchwała

 • 09 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 672 w Zarzeczu gm. Boguchwała

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 151/1 położoną w Budach Głogowskich

 • 05 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 151/1 położoną w Budach Głogowskich

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1736/29 w Rudnej Małej

 • 04 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1736/29 w Rudnej Małej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 2316 w Krasnem gm. Krasne

 • 04 maja 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 2316 w Krasnem gm. Krasne  

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajęcie na czas oznaczony 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 225 Rzeszów - Budziwój, stanowiącej lokal użytkowy

 • 04 maja 2022

Informacja o wynikach pierwszego pisemnego nieograniczonego przetargu na wynajęcie na czas oznaczony 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 225 Rzeszów -  Bud...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1726 i 1742 w Woli Rafałowskiej gm. Chmielnik

 • 21 kwietnia 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1726 i 1742 w Woli Rafałowskiej gm. Chmielnik 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym na wynajęcie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 225 Rzeszów - Budziwój, stanowiącej lokal użytkowy

 • 19 kwietnia 2022

Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym  na wynajęcie  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 225 Rzeszów -  Budziwój,...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1729 w Woli Rafałowskiej gm. Chmielnik

 • 15 kwietnia 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1729 w Woli Rafałowskiej gm. Chmielnik 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 2464 w Górnie gm. Sokołów Małopolski

 • 06 kwietnia 2022

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 2464 w Górnie gm. Sokołów Małopolski 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę nr 1218/5 w Jasionce gm. Trzebownisko

 • 06 kwietnia 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę nr 1218/5 w Jasionce gm. Trzebownisko 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 01 kwietnia 2022

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1770 w Chmielniku

 • 25 marca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1770 w Chmielniku 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o przetarg pisemnym nieograniczonym na wynajęcie na czas oznaczony 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 225 Rzeszów - Budziwój, stanowiącej lokal użytkowy

 • 15 marca 2022

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o przetarg pisemnym nieograniczonym na wynajęcie na czas oznaczony 1 roku nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 225 Rzeszów...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Jasionce, oznaczoną jako działka nr 1219, posiadającą nieuregulowany stan prawny

 • 11 marca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Jasionce, oznaczoną jako działka nr 1219, posiadającą nieuregulowany stan prawny 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów

 • 04 marca 2022

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 04 marca 2022

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1750 w Chmielniku

 • 02 marca 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1750 w Chmielniku 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Jasionce, oznaczoną jako działka nr 1186/8, posiadającą nieuregulowany stan prawny

 • 02 marca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Jasionce, oznaczoną jako działka nr 1186/8, posiadającą nieuregulowany stan prawny 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Trzebownisku oznaczonej jako działka nr 2073/2

 • 02 marca 2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Trzebownisku oznaczonej jako działka nr...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalające odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości położonej w Krasnem, gm. Krasne, oznaczonej jako działka nr 580/4.

 • 02 marca 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ustalające  odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości położonej w Krasnem, gm. Krasne, oznaczonej jako działka nr 580/4.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • 01 marca 2022

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 • 25 lutego 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 497/2 w Woliczce

 • 11 lutego 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 497/2 w Woliczce 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Boguchwale, oznaczoną jako działka nr 2501/6, posiadającą nieuregulowany stan prawny

 • 11 lutego 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość położoną w Boguchwale, oznaczoną jako działka nr 2501/6, posiadającą nieuregulowany stan prawny 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowań dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Budach Głogowskich, Nosówce, Woli Cichej i Krasnem

 • 09 lutego 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowań dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Budach Głogowskich, Nosówce, Woli Cichej i Krasnem 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Górnie gm. Sokołów Małopolski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego

 • 09 lutego 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Górnie gm. Sokołów Małopolski, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustanego nieograniczonego 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Rzeszowskiego, położonego w budynku przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie, do wynajęcia na czas oznaczony 1 roku.

 • 01 lutego 2022

Wykaz o przeznaczeniu lokalu użytkowego stanowiącego własność Powiatu Rzeszowskiego, położonego w budynku przy ul. Budziwojskiej w Rzeszowie, do  wynajęcia na czas oznaczony 1 roku. 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 1770 w Chmielniku

 • 28 stycznia 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 1770 w Chmielniku 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 1726 i 1742 w Woli Rafałowskiej gm. Chmielnik

 • 25 stycznia 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 1726 i 1742 w Woli Rafałowskiej gm. Chmielnik 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1729 w Woli Rafałowskiej gm. Chmielnik

 • 25 stycznia 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1729 w Woli Rafałowskiej gm. Chmielnik 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 672 w Zarzeczu gm. Boguchwała

 • 13 stycznia 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 672 w Zarzeczu gm. Boguchwała 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości położonej w Rudnej Małej przeznaczonej do oddania w użyczenie

 • 13 stycznia 2022

Wykaz nieruchomości położonej w Rudnej Małej przeznaczonej do oddania w użyczenie

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2942 położona w Jasionce

 • 13 grudnia 2021

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2942  położona  w Jasionce 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu