Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenia i informacje

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w Bachórzu gm. Dynów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej 

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowań dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Krasnem, Kamieniu i Stykowie w związku z zamiarem realizacji inwest...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Kąkolówce gm. Błażowa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu 

Zarządzenie Nr II/1/2023 Starosty Rzeszowskiego z dnia 12.01.2023r. w sprawie zasad powoływania biegłych z zakresu szacowania nieruchomości oraz z zakresu geodezji i kartografii w postępowaniach admin...

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postepowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości posiadających nieuregulowany stan prawny, położonych w Lutoryżu gm. Boguchw...

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1616 w Budach Głogowskich gm. Głogów Małopolski 

Zarządzenie Nr I/13/2022 Starosty Rzeszowskiego z dnia 6 kwietnia 2022r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zlecania robót związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wykonywany...

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Borku Starym gm. Tyczyn, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego 

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1937/2 w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza, posiadającą nieuregulowany stan prawny

 • 18 stycznia 2023

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1937/2 w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza, posiadającą nieuregulowany stan prawny...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Hyżnem, oznaczoną jako działka nr 5201/1, posiadającą nieuregulowany stan prawny

 • 18 stycznia 2023

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w Hyżnem, oznaczoną jako działka nr 5201/1, posiadającą nieuregulowan...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o toczącym się w tut. Urzędzie postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1688/1 położoną w Malawie, gm. Krasne posiadającą w części nieuregulowany stan prawny

 • 13 stycznia 2023

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o toczącym się w tut. Urzędzie postępowaniu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 1688/1  położoną w Malawie, gm. K...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z działki nr 1778 w Boguchwale, w celu realizacji inwestycji celu publicznego

 • 12 stycznia 2023

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z działki nr 1778 w Boguchwale, w celu realizacji inwestycji celu publicznego

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 3612/3 położoną w Malawie gm. Krasne, posiadającą w części nieuregulowany stan prawny.

 • 11 stycznia 2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 3612/3 położoną w Malawie gm. Krasne, posiadającą nieuregulowany stan prawny. 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w Tyczynie, gm. Tyczyn przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 • 03 stycznia 2023

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w Tyczynie, gm. Tyczyn  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Rudnej Małej, oznaczoną jako działka nr 800/2.

 • 22 grudnia 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w Rudnej Małej, oznaczoną jako działka nr 800/2. 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 970 i 1108/2 w Trzebownisku

 • 19 grudnia 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działek nr 970 i 1108/2 w Trzebownisku

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.12.2022r., w sprawie wydania decyzji z dnia 13.12.2022r., znak: N-I.7536.1.2022 w sprawie zezwolenia na wejście na teren cudzych nieruchomości

 • 15 grudnia 2022

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.12.2022r., w sprawie wydania decyzji z dnia 13.12.2022r., znak: N-I.7536.1.2022 w sprawie zezwolenia na wejście na teren cudzych nieruchomości 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w spr. ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 2764 w Zaczerniu

 • 09 grudnia 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w spr. ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 2764 w Zaczerniu

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wynikach pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łące oznaczonej jako działka nr 3312.

 • 07 grudnia 2022

Zawiadomienie  o wynikach pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Łące oznaczonej jako działka nr 3312. 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1937/2 w Rudnej Wielkiej gm. Świlcza

 • 02 grudnia 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1937/2 w Rudnej Wielkiej gm. Świlcza

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1677 położona w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza

 • 29 listopada 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1677 położona w Rudnej Wielkiej, gm. Świlcza

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wejście w teren cudzych nieruchomości położonych w m. Świlcza

 • 29 listopada 2022

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zezwolenia na wejście w teren cudzych nieruchomości położonych w m. Świlcza

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sokołowie Małopolskim, oznaczonej jako działka nr 837/1.

 • 10 listopada 2022

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia  postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sokołowie Małopolskim, oznaczonej jako działka...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z działki nr 861/1 położonej w Lipiu

 • 27 października 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z działki nr 861/1 położonej w Lipiu.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położnej w Łące.

 • 20 października 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o  pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położnej w Łące. 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Zaczerniu, zajętą pod realizację inwestycji drogowej, posiadającą nieuregulowany stan prawny

 • 18 października 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Zaczerniu, zajętą pod realizację inwestycji drogowej, posiadającą nieuregulowany stan prawny

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Budach Głogowskich przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

 • 18 października 2022

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Budach Głogowskich przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 654 w Boguchwale.

 • 05 października 2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym  stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 654 w Boguchwale.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • 30 września 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • 30 września 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Boguchwale, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 2363/1 położoną w Zaczerniu zajętą przez Gminę Trzebownisko pod realizację inwestycji drogowej celu publicznego

 • 19 września 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 2363/1 położoną w Zaczerniu zajętą przez Gminę Trzebownisko pod realizację inwestycji dr...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Trzebownisku i Zaczerniu gm. Trzebownisko

 • 19 września 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Trzebownisku i Zaczerniu gm. Trzebownisko 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boguchwale, oznaczonej jako działka nr 654.

 • 12 września 2022

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boguchwale, oznaczonej jako działka nr 654.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Lipiu.

 • 06 września 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Lipiu.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczenia usytuowanego w garażu na działce nr 357/27 położonej w obr. 226 Rzeszów – Miłocin, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

 • 05 września 2022

Wykaz w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczenia usytuowanego w garażu na działce nr 357/27 położonej w obr. 226 Rzeszów – Miłocin, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łące, gm. Trzebownisko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 • 26 sierpnia 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łące, gm. Trzebownisko, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich posiadającą nieuregulowany stan prawny, zajętą pod realizację inwestycji drogowej

 • 22 sierpnia 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich posiadającą nieuregulowany stan prawny, zajętą pod realizację inwestycji drogo...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1218/5 w Jasionce gm. Trzebownisko

 • 28 lipca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1218/5 w Jasionce gm. Trzebownisko 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Głogowie Młp. obr. Wola Cicha gm. Głogów Młp. oznaczonej jako działka nr 227/1

 • 12 lipca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej położonej w Głogowie Młp. obr. Wola Cicha gm. Głogów Młp. oznaczonej jako dz...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Nosówce gm. Boguchwała, oznaczonej jako działka nr 556/2

 • 11 lipca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Nosówce gm. Boguchwała, oznaczonej jako działka nr 556/2

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2316 w Krasnem

 • 11 lipca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2316 w Krasnem

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki położonej w Lipiu

 • 01 lipca 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z działki położonej w Lipiu

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia w trybie art. 124, 124a ww. ustawy, postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boguchwale, oznaczonej jako działka nr 654.

 • 28 czerwca 2022

ogłoszenie o zamiarze wszczęcia w trybie art. 124, 124a ww. ustawy, postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Boguchwale,...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 23 czerwca 2022

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o wygaszeniu decyzji Starosty Rzeszowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1218/5 położoną w Jasionce, zajętą pod realizację inwestycji drogowej celu publicznego

 • 21 czerwca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o wygaszeniu decyzji Starosty Rzeszowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 1218/5 położoną w Jasionce, zajętą pod realizację inw...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich zajętą pod realizację inwestycji drogowej

 • 13 czerwca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich zajętą pod realizację inwestycji drogowej.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich posiadającą nieuregulowany stan prawny, zajętą pod realizację inwestycji drogowej

 • 07 czerwca 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za działkę położoną w Budach Głogowskich posiadającą nieuregulowany stan prawny, zajętą pod realizację inwestycji drogo...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 08.06.2022r. na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 07 czerwca 2022

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 08.06.2022r. na sprzedaż działki nr 5964/41 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszó...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2464 w Górnie gm. Sokołów Małopolski

 • 03 czerwca 2022

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 2464 w Górnie gm. Sokołów Małopolski 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w w Nosówce gm. Boguchwała, oznaczonej jako działka nr 556/2

 • 01 czerwca 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości położonej w  w Nosówce gm. Boguchwała, oznaczonej jako działka nr 556/2 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów

 • 31 maja 2022

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1030/5 w obr. 229 Rzeszów - Pogwizdów 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 31 maja 2022

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 5964/30 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Bratkowicach gm. Świlcza, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej

 • 31 maja 2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Bratkowicach gm. Świlcza, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1616 w Budach Głogowskich, gm. Głogów Małopolski

 • 30 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1616 w Budach Głogowskich, gm. Głogów Małopolski 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postepowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 150/1 położona w Budach Głogowskich

 • 24 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postepowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka  nr 150/1 położona w Budach Głogowskich 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postepowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka . nr 800/2 położona w Rudnej Małej

 • 24 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postepowania dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka . nr 800/2 położona w Rudnej Małej

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. ustalenia odszkodowania za dz. 163/3 położoną w Budach Głogowskich

 • 24 maja 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w spr. ustalenia odszkodowania za dz. 163/3 położoną w Budach Głogowskich

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Głogowie Młp. w obr. Wola Cicha, oznaczonej jako działka nr 227/1, której stan prawny jest nieuregulowany

 • 23 maja 2022

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania  z nieruchomości położonej w Głogowie Młp. w obr. Wola Cicha, oznaczonej jako działka nr 227/1, kt...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu