Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego informuje, że w dniu 4.12.2014 r. wywieszony został na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rzeszowie wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego p...