Menu Podmiotowe menu ikonka

Zamówienia

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w Rudnej Wielkiej

 • 07 listopada 2022

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w Rudnej Wielkiej 

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno-prawnej dla działek położonych w Woli Zgłobieńskiej

 • 06 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 226, w obr. 222 i w Pogwizdowie Nowym

 • 05 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu wstępnego projektu podziału oraz sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 528/7 położonej w obr. 226 Rzeszów – Miłocin, wraz ze stabilizacją

 • 05 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyłonieniu wykonawcy roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego działki nr 4197/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Sokołowie Młp.

 • 31 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu wstępnego projektu podziału oraz sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 528/7 w obr. 226 wraz ze stabilizacją

 • 24 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 222, 226 m. Rzeszowa i w Pogwizdowie Nowym, stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego

 • 24 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 222 i 226 m. Rzeszowa

 • 23 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie mapy z projektem podziału - wraz z mapą uzupełniającą - działki nr 39/5 w Rudnej Małej

 • 23 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego działki położonej w Sokołowie Małopolskim, będącej własnością Skarbu Państwa

 • 22 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 226 Rzeszów - Miłocin i w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, będących własnością Powiatu Rzeszowskiego

 • 16 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej nasporządzeniu podziału - wraz z mapą uzupełniającą - działki nr 39/5 położonej w Rudnej Małej gm. Głogów Młp.

 • 14 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 17 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, będącej własnością Powiatu Rzeszowskiego

 • 04 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie operatu szacunkowego wyceny działek nr 357/18, 357/20 i 357/22 położonych w obr. 226 - Rzeszów - Miłocin

 • 20 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 226 Rzeszów - Miłocin, stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego

 • 13 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu wstępnego projektu podziału oraz sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 2139/16 położonej w Górnie, gm. Sokołów Małopolski, wraz ze stabilizacją nowowydzielonej działki

 • 31 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu wstępnego projektu podziału oraz sporządzeniu mapy z projektem podziału działki nr 2139/16 położonej w Górnie

 • 22 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 10 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 04 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, będących własnością Powiatu Rzeszowskiego

 • 02 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

 • 25 września 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 25 września 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie operatu szacunkowego działek nr 1172/3, 1172/4, 1714/4 i 1220/3 położonych w Jasionce gm. Trzebownisko.

 • 12 września 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek nr 5964/8 i 5964/49 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, określającego wysokość czynszu dzierżawnego za 1 m2 działki

 • 09 września 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin

 • 05 września 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego działek położonych w Jasionce gm. Trzebownisko, będących własnością Skarbu Państwa

 • 04 września 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, będącej własnością Powiatu Rzeszowskiego

 • 29 sierpnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 09 sierpnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 05 sierpnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny nieruchomości położonych w obr. 207 Rzeszów - Śródmieście

 • 02 sierpnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego

 • 02 sierpnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, będących własnością Powiatu Rzeszowskiego

 • 31 lipca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 207 Rzeszów - Śródmieście

 • 26 lipca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 08 lipca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 02 lipca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II, będących własnością Powiatu Rzeszowskiego

 • 01 lipca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek, które stanowić będą podstawę do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów będących własnością Skarbu Państwa

 • 01 lipca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatów szacunkowych wyceny działek, które stanowić będą podstawę do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu gruntów będących własnością Skarbu Państwa

 • 19 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu dokumentacji geodezyjno - prawnych do założenia ksiąg wieczystych dla działek stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 19 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie mapy uzupełniającej oraz mapy z projektem podziału działek w Boguchwale

 • 18 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości położonej w Woli Cichej

 • 17 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na stabilizacji pasa drogowego drogi powiatowej nr 1405 relacji Zarzecze - Siedliska wraz z wznowieniem punktu granicznego

 • 13 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na stabilizacji pasa drogowego drogi powiatowej nr 1405R relacji Zarzecze - Siedliska wraz z wznowieniem punktu granicznego

 • 13 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego dla działek położonych w Tajęcinie gm. Trzebownisko

 • 12 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działek położonych w mieście Boguchwała

 • 10 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działki położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin

 • 05 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu mapy z projektem podziału działki położonej w Woli Cichej gm. Głogów Małopolski

 • 03 czerwca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego wyceny działek położonych w Tajęcinie gm. Trzebownisko, stanowiących własność Skarbu Państwa

 • 31 maja 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o zamiarze zlecenia roboty polegającej na stabilizacji pasa drogowego drogi powiatowej nr 1405R relacji Zarzecze - Siedliska

 • 30 maja 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu