Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenia i informacje

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w spr. ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1778 położonej w Boguchwale, posiadającej nieuregulowany stan prawny

 • 14 listopada 2022

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania w spr. ograniczenia sposobu korzystania z działki nr 1778 położonej w Boguchwale, posiadającej nieuregulowany stan prawny.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki nr 2631 w Niechobrzu

 • 03 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Rzeszowskiego o utworzeniu bazy GESUT i BDOT500 dla obszaru jednostki ewidencyjnej Błażowa - miasto

 • 31 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Starosty Rzeszowskiego w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębie Błażowa

 • 29 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki nr 1901 w Hyżnem

 • 29 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek nr 1636/1 i 1636/2 w Trzcianie gm. Świlcza

 • 29 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działek położonych w Hermanowej, Kielnarowej i Borku Starym gm. Tyczyn, w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

 • 28 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pogwizdowie Nowym, gm. Głogów Młp.

 • 24 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa o ogłoszeniu przetargu na zbycie nieruchomości położonych na terenie miejscowości Świlcza

 • 22 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o utworzeniu bazy GESUT i BDOT500 dla obszaru Błażowa

 • 17 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, oznaczonej jako działka nr 5964/53 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 16 stycznia 2020

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza pierwszy przet...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonych w Tyczynie

 • 16 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Komisji przetargowej w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1030/10 w Pogwizdowie Nowym

 • 08 stycznia 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia granic nieruchomości położonej w Lutoryżu, oznaczonej jako działka nr 383/2.

 • 30 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia granic nieruchomości położonej w Lutoryżu, oznaczonej jako działka nr 306/1.

 • 30 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach pierwszego pisemnego ograniczonego przetargu na sprzedaż działki nr 5964/25 położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II.

 • 30 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku drugiego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin

 • 19 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 1454/1 w Łowisku

 • 19 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w obrębie Błażowa - Miasto w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

 • 19 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 18.12.2019r.

 • 17 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Pogwizdowie Nowym gm. Głogów Małopolski

 • 16 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 13 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 1441/1 w Łowisku

 • 18 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Komisji przetargowej w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 356/55 w obr. 226 Rzeszów - Miłocin

 • 10 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Komisji przetargowej w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1030/11 w Pogwizdowie Nowym, gm. Głogów Małopolski

 • 03 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Komisji przetargowej w sprawie zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 5964/27 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 03 grudnia 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego, oznaczonych jako działki nr 5964/31 i 5964/32 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 02 grudnia 2019

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza pierwszy pr...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu pisemnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego, oznaczonych jako działki nr 5964/28 i 5964/29 w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 02 grudnia 2019

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza pierwszy pr...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w Budach Głogowskich, oznaczonej jako działka nr 465

 • 29 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Jasionce, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

 • 28 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 26 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za działkę nr 1465/9 w Łowisku gm. Kamień

 • 26 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic - Dąbrówka Starzeńska

 • 22 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w Straszydlu, oznaczonej jako działka nr 905/2.

 • 20 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w Straszydlu, oznaczonej jako działka nr 1018

 • 20 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonej w Hermanowej, oznaczonej jako działki nr 2061/3 i 2061/4

 • 20 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic i podziale nieruchomości położonej w Hermanowej,oznaczonej jako działka nr 564

 • 20 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 14.11.2019r.

 • 13 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działki nr 2240/2 położonej w Głogowie Małopolskim

 • 13 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa o ogłoszeniu przetargu na zbycie nieruchomości położonych na terenie miejscowości Świlcza

 • 08 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Malawie oznaczonej jako działka nr 540

 • 06 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wydaniu decyzji dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Lutoryżu oznaczonej jako działka nr 186

 • 06 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic nieruchomości położonych w Nosówce

 • 13 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego o wszczęciu postępowania z urzędu w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętą pod realizację inwestycji drogowej, oznaczoną jako działka nr 370/1 w Łowisku

 • 05 listopada 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222, Rzeszów – Przybyszówka II, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat

 • 31 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic i podział działki nr 757/3 w Sołonce gm. Lubenia

 • 31 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki nr 1785 w Straszydlu gm. Lubenia

 • 31 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki nr 570/5 w Tyczynie

 • 31 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Błażowa gmina Błażowa

 • 29 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obr. 222 Rzeszów - Przybyszówka II

 • 29 października 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu