Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działek ewidencyjnych - Laskówka

 • 07 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Łąka gm. Trzebownisko

 • 06 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Trzebownisko gm. Trzebownisko

 • 06 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Jasionka gm. Trzebownisko

 • 06 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i przyjęcia granic działki nr 1776 położonej w Tyczynie

 • 06 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Rzeszowskiego o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków po przeprowadzonej modernizacji obrębu Kamień gm. Kamień

 • 06 lutego 2020

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie aktualizacji klasyfikacji gruntów na części obrębu Rudna Mała

 • 25 marca 2019

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia i ustalenia granic nieruchomości - dz. nr 2776 w Niechobrzu

 • 22 stycznia 2018

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja w sprawie przetargu na sprzedaż działki nr 356/56 w obrębie 226 Rzeszów-Miłocin

 • 17 stycznia 2018

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w Hermanowej gm. Tyczyn, przeznaczonej do zbycia

 • 06 grudnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego

 • 05 grudnia 2017

Rzeszów, 2017-12-04 GN.I.6821.1.94.2017     O G Ł O S Z E N I E o wszczęciu postępowania     Działając na podstawie art. 9, art. 10 § 1, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks po...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 857/1 w Tyczynie

 • 13 listopada 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 701 w Racławówce

 • 09 listopada 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 3967 w Świlczy

 • 07 listopada 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin

 • 03 listopada 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działki nr 2046/1 i 2048/2 w Szklarach

 • 27 października 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego

 • 25 października 2017

Rzeszów, 2017-10-20     O G Ł O S Z E N I E   Działając na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity:...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Głogów Młp.

 • 16 października 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 1644 w Hermanowej

 • 06 października 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 573/9 w Chmielniku

 • 11 października 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek nr 450 i 451 w Hermanowej

 • 06 października 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działki nr 400/2 w Tyczynie

 • 06 października 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

zawiadomienia o czynnościach ustalenia znaków granicznych nieruchomości położonych w miejscowościach Nienadówka, Sokołów Młp. i Stobierna

 • 25 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Jasionka

 • 25 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin

 • 22 września 2017

ZARZĄD POWIATU RZESZOWSKIEGO   Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) ogłasza pie...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki nr 3050 w Malawie

 • 19 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach wznowienia granic działki położonej w Malawie

 • 19 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. 1042 w Krasnem

 • 19 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. nr 1614 w Siedliskach gm. Lubenia

 • 14 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Rudnej Małej, gm. Głogów Młp, przeznaczonej do oddania w dzierżawę

 • 13 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o naborze wniosków dla osób uprawnionych do wspólnoty gruntowej "DABRY" w Bratkowicach

 • 11 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku pierwszego pisemnego przetargu ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako działka nr 5964/16

 • 04 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości położonych w Dynowie

 • 05 września 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. nr 1648 w Jasionce gm. Trzebownisko

 • 31 sierpnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. 1991 w Tyczynie

 • 30 sierpnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Lista osób zakwalifikowanych przez Komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 23.08.2017r. na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego oznaczonej jako działka nr 5964/16 w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II

 • 22 sierpnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie firmy GEOKART - INTERNATIONAL o czynnościach wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych i ustalenia przebiegu granic dla działek położonych w Rudnej Małej i Woli Cichej

 • 18 sierpnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie firmy GEOKART - INTERNATIONAL o czynnościach wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych dla działek położonych w Świlczy i Trzcianie

 • 18 sierpnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic działki położonej w Sołonce gm. Lubenia

 • 17 sierpnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Starosty Rzeszowskiego

 • 09 sierpnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia i przyjęcia przebiegu granic działek położonych w Borku Starym

 • 08 sierpnia 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • 31 lipca 2017

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego, położonej w obr. 226 Rzeszów - Miłocin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. 4046/2 w Świlczy

 • 27 lipca 2017

Zawiadomienie geodety Zdzisława Adamczyk o czynnościach ustalenia granic dz. 4046/2 w Świlczy

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w Mrowli gm. Świlcza, oznaczonej jako działka nr 1612/2

 • 26 lipca 2017

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. 1897 w Tyczynie

 • 25 lipca 2017

  Zawiadomienie geodety Jarosława Jajuga o czynnościach ustalenia granic dz. 1897 w Tyczynie.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie firmy GEORES o czynnościach ustalenia granic i wznowienia znaków granicznych działek na terenie Górna gm. Sokołów Małopolski

 • 18 lipca 2017

Zawiadomienie firmy GEORES o czynnościach ustalenia granic i wznowienia znaków granicznych działek na terenie Górna gm. Sokołów Małopolski

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. 865 w Nosówce

 • 13 lipca 2017

Zawiadomienie geodety Józefa Rałowskiego o czynnościach ustalenia granic dz. 865 w Nosówce

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zawiadomienie geodety o czynnościach ustalenia granic dz. 619 w Łukawcu gm. Trzebownisko

 • 12 lipca 2017

Zawiadomienie geodety Daniela Ruszała o czynnościach ustalenia granic dz. 619 w Łukawcu gm. Trzebownisko.  

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego

 • 10 lipca 2017

Rzeszów, 2017-07-07 GNI.6821.1.59.2017   O B W I E S Z C Z E N I E   Działając na podstawie art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 20...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego

 • 10 lipca 2017

Rzeszów, 2017-06-29 GN-I.6821.1.46.2017    O B W I E S Z C Z E N I E    Działając na podstawie art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu