Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Ochrony Środowiska

      Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie aktualizacji zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elekt...

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości pozwolenie zintegrowane wydane dla spółki Saria Polska sp. z o. o. Oddział Przewrotne. 1 link 2 link 3 link 4 link 5 link

Wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla PGE w Chmielniku

 • 29 lipca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie PGW Wody Polskie z dn. 26 lipca 2021 r. znak RZ.ZUZ.1.4210.260.2021.JJ. W obwieszczeniu tym Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośn...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Klimatech - Obwieszczenie PGW Wody Polskie

 • 26 lipca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie w przedmiocie prowadzonego postęowania wodno-prawnego z wniosku spółki...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Łąka - ujęcie wód podziemnych

 • 26 lipca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód po...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Postępowanie wodno-prawne Budziwój

 • 02 lipca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie o wszczęciu postępowania w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla MPW...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Postępowanie wodno-prawne Łubno

 • 02 lipca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie w przedmiocie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na przekroczenie kabl...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. drogi wojewódzkiej nr 878

 • 02 lipca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postępowania adminsitracyjnego w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych związanych z przebudową...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w Jasionce

 • 15 czerwca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości aktualizację zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Jasionce-Lotnisko: https://bip.powiat.rzeszowski.pl...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Projekt robót geologicznych, droga wojewódzka, na odc. Dylągówka-Szklary

 • 08 czerwca 2021

Starosa Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 na odcinku Dylągówka-Szklary: https://b...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Projekt robót geologicznych, droga wojewódzka, na odc. Szklary - Bachórz

 • 08 czerwca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości  decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych  - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku Szklary-Bachórz: https://...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zmiana danych instalacji radiokomunikacyjnej w Sokołowie Młp.

 • 28 maja 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych w zakresie wielkości i mocy emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej położonej w Sokołowie Młp.: https://bi...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zmiana informacji co do wielkości emisji pól elektromagnetycznych

 • 26 maja 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zmianę informacji o wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej położonej w Malawie: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w Jasionce

 • 26 maja 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Jasionce: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenants/bip.p...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakończenie postępowania dowodowego, droga wojewódzka nr 877

 • 18 maja 2021

Starosta Rzeszowski zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu dotyczącym zatwierdzenia projektu robót geologicznych - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Szklary:...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zakończenie postępowania dowodowego, droga wojewódzka nr 835

 • 18 maja 2021

Starosta Rzeszowski zawiadamia niniejszym o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej zatwierdzenia projektu robót geologicznych na potrzeby budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Trzebownisku

 • 17 maja 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych dotyczących instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Trzebownisku 931: https://bip.powia...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Nienadówce

 • 14 maja 2021

Starosta Rzeszowski podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie danych istnalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne położonej w Nienadówce: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenan...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dot. pozwolenia wodnoprawnego, Kielanówka

 • 04 maja 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości Obwieszczenie Dyrektora PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krośnie, z dn. 28.04.2021 r. znak RZ.ZUZ.1.4210.156.2021.MC o wszczęciu postępo...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Niechobrzu

 • 29 kwietnia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Niechobrzu: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/te...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Głogowie Młp.

 • 29 kwietnia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych istnalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Głogowie Młp.: https://bip.powiat.rzeszowski.pl...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zgłoszenie dotyczące stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RZE5503 A

 • 08 czerwca 2021

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacje o stacji bazowej telefonii komórkowej

 • 26 kwietnia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację która dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z. o. o. RZE6005 E [czytaj więcej]

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacje o stacji bazowej telefonii komórkowej

 • 26 kwietnia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację która dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z. o. o. RZE7003 B [czytaj więcej]

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia

 • 08 czerwca 2021

Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877

 • 19 kwietnia 2021

Obwieszczenie dotyczące zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych - Budowa  i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacje o stacji bazowej telefonii komórkowej

 • 19 kwietnia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację która dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z. o. o. RZE1019 J [czytaj więcej]

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zgłoszeniu instalacji

 • 19 kwietnia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zakończeniu z dniem 31-01-2021r. eksploatacji instalacji akumulatorni. [czytaj więcej]

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych stacji bazowej, Krasne

 • 08 kwietnia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych stacji bazowej telefonii komórkowej położonej w Krasnem 956a: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenan...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

postępowanie wodno-prawne, zabezpieczenie przed powodzią, Młynówka

 • 24 marca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dn. 10 III 2021 r. znak GM-DOK-3.7700.189.2021.MB w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla linii energetycznej

 • 22 marca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie instaalcji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Widełka-Głuchów: https://bip.p...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne dla linii energetycznej

 • 22 marca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla linii elektroenergetycznej 110kV relacji Widełka-Głuchów: https://bip.po...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Łące

 • 22 marca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Łące 260H: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/te...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Świlczy

 • 11 marca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej w Świlczy: https://bip.powiat.rzesz...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Tyczynie

 • 03 marca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne w Tyczynie: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenant...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Łące

 • 03 marca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych instalacji wytwarzajacej pola elektromagnetyczne położonej w Tyczynie: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tena...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Tajęcina

 • 01 marca 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Tajęcinie: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenants/bip....

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Rudnej Małej

 • 02 lutego 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji pół elektromagnetycznych dla instaalcji radiokomunikacyjnej w Rudnej Ma...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

 • 13 stycznia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w Jasionce: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tena...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Łące

 • 13 stycznia 2021

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do wiadomości informację o zmianie danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w Łące 260H: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenants/bip.powi...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

pozwolenie wodnoprawne, przekroczenie potoku Czarna

 • 31 grudnia 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie dot. postępowania wodnoprwanego na prowadzenie przez wody potoku Czarna...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Postępowanie wodnoprawne dot. prowadzenia gazociągu przez Szuwarkę i Świerkowiec

 • 16 grudnia 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie PGW Wody Polskei Zarząd Zlewni w Krośnie, w któym zawiadamia się o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na prowadzenie ruro...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Osuwisko Błażowa Dolna, postępowanie wodnoprawne

 • 14 grudnia 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości obwieszczenie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie dot. postępowania wodnoprawnego w przedmiocie stabilizacji osuwiska w Błażowej Dol...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa operatora telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RZE6002 C w Błażowej

 • 08 grudnia 2020

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa operatora telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. RZE6002 C w Błażowej.

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji wytwarzającej PEM, Nienadówka

 • 20 listopada 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiaodmości informację o zmianie danych instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Nienadówce: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/te...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o nieistotnej zmianie w instalacji radiokomunikacyjnej Dynów, Błażowa

 • 20 listopada 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informacje o zmianie danych dla instalacji radiokomunikacyjnych w Dynowie i Błażowej: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenants/b...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

zmiana danych stacji bazowej w Miłocinie

 • 20 listopada 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie nieistotnej zmiany insalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, tj. stacji bazowej BT24229 w Miłocinie: https://bip.powia...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji emitującej pola elektromagnetyczne w Łące

 • 16 listopada 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej w Łące na działce 3327: https://bip...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

stacja bazowa Tajęcina

 • 09 listopada 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej w Tajęcinie 110: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/t...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Informacja o zmianie danych instalacji wytwarzającej PEM, Malawa

 • 15 października 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości informację o zmianie danych dot. emisji pól elektromagnetycznych dla stacji bazowej w Malawie: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, Kamień

 • 13 października 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zmianę dot. zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne w Kamieniu 299: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenants...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne Jasionka

 • 12 października 2020

Starosta Rzeszowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne położonej w Jasionce 953: https://bip.powiat.rzeszowski.pl/tenancy/tenants/b...

Czytaj więcej Przejdź do wpisu