Menu Podmiotowe menu ikonka

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych

Lp Data złożenia wniosku Imię i nazwisko/Nazwa inwestora Adres i opis projektowanego obiektu Informacja
o dacie wniesienia sprzeciwu
Informacja
o braku wniesienia sprzeciwu
Uwagi
1. 04.01.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 184/1, 194/7, 194/6, 195, 196/15, 196/16 w m. Tajęcina, gm. Trzebownisko - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 04.02.2016  --
2. 18.01.2016 Gmina Tyczyn Dz. nr 22, 23, 52, 61, 83/1, 83/3, 83/4, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 85, 88/4, 88/5, 87, 98/1, 98/2, 99, 259/2 w m. Matysówka, gm. Tyczyn - budowa sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 18.02.2016 --
3. 22.01.2016 Gmina Boguchwała Dz. nr 560/1, 559, 549/1, 545, 544, 543/2, 543/1 w m. Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Woli Zgłobieńskiej" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 14.03.2016 --
4. 26.01.2016 Joanna Ostrowska Dz. nr 1095/7, 1051/3 w m. Wólka Podleśna, gm. Trzebownisko - budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 25.02.2016 Inwestor uzupełnił wniosek - zmianie uległ adres inwestycji - działka nr ewid. 1051/7 zamiast dz. 1095/7.
5. 28.01.2016 Magdalena Kuś Dz. nr 1637, 1513/3, 1509/2, 1509/1 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko - budowa sieci wodociągowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i wody -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 29.03.2016 --
6. 02.02.2016 Bogdan Babiarz, Anna Salamon - Babiarz Dz. nr 1188/1, 1189, 1190, 1191 w m. Nosówka, gm. Boguchwała - budowa sieci wodociągowej Ø110 -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 03.03.2016 --
7. 02.02.2016 Justyna, Andrzej Walat Dz. nr 1543/1, 366/1 w m. Wólka Podleśna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 03.03.2016 --
8. 08.02.2016 Gmina Boguchwała

 

Dz. nr 973/3, 1931/3, 1933, 2169/2, 2169/1, 2171/1, 2171/2, 2174/1, 2174/2, 2066/3, 2066/4, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2069, 2062, 2063, 2064/9, 2064/7, 2064/8, 2165/1, 2167/1, 2064/4, 2064/3, 2064/6, 1989/1, 829/2, 1840/8, 1840/10, 1514/2, 1515, 1514/1, 1516/2, 1521, 1522, 1523, 1531, 1532, 1537, 1534/6, 1534/5, 1534/4, 1538/1, 1541, 1543, 1548/1, 1549/1, 1554, 1557, 1560/1, 1561/1, 1560/4, 1561/2, 1566, 1568, 1571/3, 1571/5, 1571/4, 1571/6, 1577/1, 1580/2, 1597, 1598/1, 1598/3, 1600, 1602, 1603, 1607, 1236, 1237, 1238, 1239, 1243, 1244/3, 1245/3, 1245/5, 1246, 1247, 1248, 1251, 1255, 2175/2, 1840/7, 1540, 1560/6, 837/5, 1250/1, 1580/1, 1508/2, 831/2, 1840/3 w m. Niechobrz, gm. Boguchwała - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, w ramach zadania: „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Niechobrzu, gm. Boguchwała”

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 31.03.2016 --
9. 19.02.2016 Mariusz Widomski, Michał Widomski Dz. nr 232/1, 232/2, 232/3, 234 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 21.03.2016 --
10. 26.02.2016 Celina Ziemianin, Tomasz Urbański, Wojciech Misiak Dz. nr 2666/3, 2666/9, 2666/10 w m. Głogów Małopolski, gm. Głogów Małopolski - budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków istniejących -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 18.04.2016 --
11. 01.03.2016 Barbara, Kacper Onoszko Dz. nr 2718/1, 2717/2, 2717/3, 2746/5, 2746/4, 2749/5 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 31.03.2016 --
12. 02.03.2016 Damian Kuśmierski Dz. nr 2238/8, 2238/9, 2238/3, 2236/9, 2236/8, 2237/1 w m. Trzebownisko , gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 01.04.2016 --
13. 15.03.2016 Izabela i Krzysztof Gwizdała

Krzysztof Krawczyk

Jolanta Buczek
 
Dz. nr 291/1, 309, 411, 415, 420, 529/1, 529/2, 529/3, 530 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 14.04.2016 --
14. 18.03.2016 Anna i Jacek Łagowscy Dz. nr 3951, 3950/1, 3950/2 w m. Łąka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 31.03.2016
15. 21.03.2016 Piotr Kruk Dz. nr 632/2, 632/3, 634, 635, 638/2 w m. Tajęcina, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 21.04.2016 --
16. 21.03.2016 Wiesław Ślęzak Dz. nr 350, 404, 405 w m. Wysoka Głogowska, gm. Głogów Młp. - odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 21.04.2016 --
17. 23.03.2016 Sławomir Witek Dz. nr 1145/2, 1543/2, 201 w m. Wólka Podleśna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 22.04.2016 --
18. 30.03.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 3/15, 3/16, 4/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/6, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 10, 11/3, 11/5, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 12, 15/2, 15/3, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 w m. Tajęcina, gm. Trzebownisko;
Dz. nr 2145/1, 2146/3, 2241/1, 2236/1 w m. Wysoka Głogowska, gm. Głogów Małopolski - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 
-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 29.04.2016 --
19. 05.04.2016 Piotr Marczydło Dz. nr 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3557 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 05.05.2016 --
20. 06.04.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 879, 878, 877, 814, 810/1, 807, 815, 785, 805 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - przebudowa i budowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 06.05.2016 --
21. 06.04.2016 Gmina Trzebownisko

Dz. nr 1788, 1782/1, 1696/13, 1696/12, 1697/7, 1699/26, 1699/27, 1700, 1699/29, 1659, 1721, 1749, 1714/6, 1536/38, 1220/5, 1218/3, 1217/2, 1216, 1215/8, 1215/7, 1214/7, 1213/7, 1212/6, 1211/6, 1210/7, 1210/1, 1209, 1208, 1207, 1206, 1205/9, 1205/8, 1204/8, 1203/8, 1202/3, 1201/8, 1201/10, 1200, 1199/4, 1199/5, 1198/10, 1198/9, 1197/9, 1196/8, 1195/8 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko – budowa napowietrzno – kablowej sieci energetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 06.05.2016 --
22. 06.04.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 1055, 1053/2, 1094, 1097/2, 1011, 1005/1, 1005/2, 1004, 1001, 904, 814 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - budowa sieci energetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 06.05.2016 --
23. 08.04.2016 Anna i Jacek Łagowscy Dz. nr 3951, 3950/1, 3950/2 w m. Łąka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 09.05.2016 --
24. 11.04.2016 Dariusz Fryc Dz. nr 3706/8, 3706/7, 3706/9, 3706/10, 3692/1, 3692/3, 3692/4, 3694/2, 3694/4, 3694/3 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 12.05.2016 --
25. 18.04.2016 Andrzej Kamiński Dz. nr 213/18, 213/19, 213/20, 216 w m. Miłocin, gm. Głogów Małopolski - budowa sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 19.05.2016 --
26. 19.04.2016 Janusz Drzał Dz. nr 148, 199/1, 555/3, 554/3 w m. Tajęcina, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 20.05.2016 --
27. 19.04.2016 Barbara Starzec
Teresa Matuła
Lucyna Kamińska
Dz. nr 922/8, 922/9, 924/1, 924/2, 924/3, 924/4, 923/1, 923/2, 923/3, 923/4, 923/5 w m. Wólka Podleśna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 20.05.2016 --
28. 02.05.2016 Mateusz Kogutek Dz. nr 3803, 3773, 3762 w m. Łąka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 02.06.2016 --
29. 11.05.2016 Anna Barszczowska Dz. nr 327/2 w m. Terliczka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 29.06.2016
30. 12.05.2016 Gmina Sokołów Małopolski Dz. nr 1910/10, 2050/1, 5773, 5774, 5775, 5776, 5778, 5779, 5781, 5783, 5784, 5785 w m. Sokołów Małopolski - budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Piaski w Sokołowie Małopolskim -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 13.06.2016 --
31. 12.05.2016 Gmina Sokołów Małopolski Dz. nr 397/6, 697, 5790, 5832, 5833, 5873, 5894, 5909, 5915, 5919, 5925, 5926, 5939, 5941, 5951 w m. Sokołów Małopolski - budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Północ II w Sokołowie Małopolskim -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 13.06.2016 --
32. 19.05.2016 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Dz. nr 3964/1, 3964/22, 130 w m. Głogów Małopolski - budowa sieci nN do budynku mieszkalnego -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 20.06.2016 --
33. 20.05.2016 Gmina Sokołów Małopolski Dz. nr 89, 103 w m. Turza oraz dz. nr 2283, 2337 w m. Górno, gm. Sokołów Młp. - budowa sieci wodociągowej wraz z zasilaniem energetycznym i sterowniczym do studni S-6 -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 21.06.2016 --
34. 30.05.2016 Katarzyna Filipek Dz. nr 1197, 1192, 1198 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 29.06.2016 --
35. 31.05.2016 Marcin Szybisty Dz. nr 1575, 1620/1, 1632/1, 1632/2, 1630/1  m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 30.06.2016 --
36. 31.05.2016 Mariusz Czernia Dz. nr 2361/1, 2363/7 w m. Jasionka, gm. Tzrebownisko - rozbudowa sici wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 06.06.2016
37. 01.06.2016 Bogusław Babiarz Dz. nr 2035/7, 2035/2 w m. Głogów Małopolski, gm. Głogów Małopolski - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 01.07.2016 --
38. 03.06.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 278, 292, 319, 320, 322, 325, 327/1, 326, 226 w m. Terliczka, gm. Trzebownisko - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania "Budowa oświetlenia drogowego - drogi powiatowej nr 1384 R w Terliczce -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 04.07.2016 Inwestor uzupełnił wniosek - zmianie uległ adres inwestycji: zakres zgłoszenia obejmuje działki 278, 322, 325, 326, 226 w Terliczce.
39. 08.06.2016 PGE Dystrybucja S.A.
Dz. nr 3763/4, 3763/2, 3764, 3765, 3766/1, 3766/2, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775/2, 3775/1, 3776/2, 3777, 3778, 3779/2, 3779/1, 3780/1, 3780/2, 3781/4, 3781/1, 3782, 3783/7, 3784, 3788/12, 3788/4, 3788/11, 3789/2, 3790, 4437, 4438/4, 4438/3, 4438/2, 4439/1, 4440/3, 4436, 4411/2, 4411/1, 4410, 4412/2, 4413/2, 4414, 4415, 4416, 4049, 3792/1, 4417/1, 4418/1, 4418/3, 4418/4, 4419, 4078/1, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083/1, 4084/1, 4073, 4084/2, 4084/3, 4084/4, 4072, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4103/1, 4104/2, 4195, 4197/4, 4199/1, 4200/2, 4202/3, 4205/2, 4206, 4207/1, 4207/2, 4208/1, 4208/3, 4208/4, 4209, 4210, 4211/1, 4211/2, 4212 w m. Sokołów Małopolski, gm. Sokołów Małopolski - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz rozbiórka istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN, przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego, budowa przyłączy elektroenergetycznych nN w ramach inwestycji: „Budowa i przebudowa sieci niskiego napięcia napowietrznej na kablową w obrębie stacji transformatorowej Sokołów X w m. Sokołów Małopolski”
-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 08.07.2016 --
40. 09.06.2016 Magdalena Tutak-Bik Dz. nr 3365, 3322, 3523, 3524, 3525 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 11.07.2016 --
41. 16.06.2016 Katarzyna Cisek Dz. nr 2500/2, 2501/1, 2501/2, 2502/4, 2502/2, 2503 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 19.07.2016 --
42. 16.06.2016 Gmina Lubenia

Dz. nr 1, 3/1, 7/1, 14/3, 27/2, 29/4, 42, 29/5, 32/2, 31/2, 35/2, 34/4, 33/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 44/4, 44/5, 51/2, 47/6, 113, 114/2, 115, 116/2, 131/2, 132/3, 132/4, 132/5, 133/2, 134/2, 136/1, 195/8, 195/6, 136/3, 157, 160, 161, 164/4, 164/6, 167, 165, 166, 169/1, 169/6, 169/3, 170/2, 245/2, 172/3, 173/2, 175/2, 175/5, 175/6, 177, 178, 179, 180/1, 184, 186/1, 186/5, 187, 188, 193/2, 194/2, 198, 197/1, 196/2, 199, 201, 202, 204/1, 206/1, 207, 209/1, 211/1, 303, 212, 213, 214, 215/2, 216, 217, 218, 220/1, 221/2, 219, 221/3, 221/4, 222, 223/1, 223/3, 224/1, 224/2, 225, 226/2, 227/1, 227/2, 229/1, 229/2, 232/4, 232/5, 232/6, 234, 236, 240/1, 240/3, 244/1, 242, 243, 494, 493, 244/4, 249, 250/4, 322/2, 250/5, 251/2, 251/7, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 324, 499/1, 255/9, 258, 261/2, 323/1, 262, 263, 264, 265, 266/1, 267/1, 269/2, 271, 315, 316, 317/2, 317/3, 322/1, 325/3, 328/1, 385/1, 385/2, 330, 332, 370, 380/3, 497/1, 386, 439, 442, 491/2, 539/3, 495, 498, 512, 515, 520, 531, 533/3, 534/2, 536/3, 536/4, 537/3, 537/1, 539/4, 540/2, 540/3, 556, 561/1, 561/2, 562, 563, 564/3, 565/1, 578, 579, 580/1, 608, 580/2, 582, 583, 585, 584, 586, 609, 610, 637, 639/1, 639/2, 639/3, 705/1, 640, 658, 659, 660, 683/3, 683/1, 683/2, 666/3, 666/4, 666/5, 679, 681/1, 681/2, 683/4, 690/1, 691/2, 721/8, 693/5, 706, 707, 708/3, 710/1, 709, 711, 713/7, 713/8, 714, 717/2, 725/4, 721/6, 722, 726/2, 727/2, 728/7, 728/9, 757/22, 757/18, 757/23, 768, 769, 3/2, 7/2, 14/1, 14/4, 25, 27/1, 51/1, 38/1, 130/3, 130/4, 136/2, 169/5, 171, 172/1, 173/1, 174, 175/3, 185/1, 185/2, 186/4, 209/2, 233/1, 255/11, 205, 255/2, 267/2, 301, 329/2, 473, 534/1, 537/2, 581/2, 691/1, 692/1, 710/2, 717/1, 721/7, 725/3 w m. Sołonka, gm. Lubenia

Dz. nr 62/3, 70/1, 72/1, 72/5, 72/6, 78/10, 136/1, 76/4, 76/9, 152/1, 101/1, 105/1, 111/3, 112/3, 109/5, 109/6, 109/7, 112/5, 112/6, 113/3, 115/1, 118/1, 123/2, 116/4, 123/4, 147/1, 145, 149/7, 151/7, 151/9, 151/8, 153/1, 154/5, 154/7, 154/8, 155, 156, 791/2, 1582, 157, 162, 163, 166/3, 170, 167/1, 206/3, 206/4, 211/1, 219/1, 223/3, 225/4, 229/1, 231/1, 232, 239/1, 255/1, 261/1, 276/1, 273/3, 273/4, 278/3, 282/1, 424/3, 283/1, 283/9, 283/5, 283/7, 283/8, 284/1, 290/1, 293/7, 294/2, 306, 307, 428/1, 432/1, 433/3, 440/2, 620/4, 438, 441, 532/3, 532/4, 587, 592/1, 599/1, 599/11, 599/8, 603/3, 603/7, 602/1, 604, 607/3, 603/9, 603/11, 603/12, 605/1, 607/4, 611/1, 621/2, 613/4, 615/1, 617, 618/2, 619/2, 624/5, 622/2, 623/4, 625/2, 630/2, 802, 626/2, 637/2, 814/4, 639, 642/1, 685, 698/1, 691, 690, 699/1, 703, 711, 723/2, 726/1, 766/4, 766/5, 781/5, 781/6, 783/1, 785/4, 785/3, 786/3, 786/6, 807/2, 808/2, 811/2, 817/2, 818/2, 822/3, 822/4, 823, 824, 832, 1018, 830, 833/6, 834, 876, 877, 884/2, 884/4, 888, 891/2, 891/3, 892, 896, 897, 1080, 900/2, 901, 902, 903/2, 904/2, 903/3, 905/2, 906/2, 907/2, 908/1, 908/2, 908/3, 908/7, 908/8, 908/9, 908/11, 909, 910, 921/1, 925, 943/20, 943/21, 944/8, 944/11, 945/2, 953/1, 954/1, 955/3, 957, 959/1, 1728/1, 961, 964, 1009, 1010, 1013/4, 1014/2, 1015/2, 1019/2, 1020/2, 1021/2, 1220/2, 1027, 1032, 1037, 1039, 1051/2, 1051/9, 1051/10, 1051/13, 1051/11, 1051/6, 1058, 1063, 1061, 1060/3, 1060/2, 1715, 1062, 1067/2, 1069/3, 1067/1, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1076, 1079, 1081/1, 1081/2, 1084, 700, 1087/2, 1092, 1095, 1101, 1102, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1118/4, 1118/5, 1118/6, 1119, 1130/5, 1130/7, 1131/1, 1137/1, 1137/2, 1139, 1167, 1222/2, 1228/1, 1224/3, 1227/2, 1230/2, 1231/2, 1232/4, 1238/2, 1481/5, 1240/4, 1245/4, 1246, 1248, 1251/4, 1251/3, 1251/5, 1251/6, 1253, 1254/3,1254/4, 1254/5, 1488/9, 1488/12, 1255/2, 1264, 1266, 1269, 1497, 1270, 1271, 1275, 1276/1, 1276/2, 1280/1, 1280/2, 1281, 1283/1, 1283/5, 1289, 1512, 1520, 1300, 1301/1, 1305, 1306/1, 1306/3, 1306/4, 1319, 1321/1, 1321/2, 1323, 1324/1, 1328/1, 1328/2, 1332/4, 1332/5, 1336, 1337/1, 1337/4, 1338, 1348, 1342, 1344, 1345/1, 1345/2, 1349, 1350, 1351, 1352, 1355, 1364/2, 1365/1, 1365/2, 1391, 1394, 1393, 1399/5, 1399/6, 1596, 1412/1, 1412/2, 1419/1, 1438/6, 1439/4, 1442, 1664, 1708, 1474/2, 1474/3, 1477/3, 1477/4, 1477/5, 1477/6, 1479/1, 1479/3, 1479/11, 1479/4, 1479/8, 1479/9, 1480, 1481/1, 1481/6, 1484/2, 1485/2, 1487, 1489, 1492, 1495, 1496/3, 1496/5, 1496/6, 1496/7, 1496/10, 1496/9, 1496/11, 1499/2, 1500/3, 1500/7, 1500/6, 1501, 1503, 2331, 1504/1, 1505, 1509, 1510/2, 1513, 1514, 1518, 1521, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1558/4, 1558/6, 1558/8, 1552/1, 1552/3, 1552/4, 1554, 1557/1, 1557/3, 1557/5, 1557/8, 1557/9, 1558/3, 1559, 1784, 1561, 1562, 1564/4, 1564/6, 1565, 1566, 1574, 1576/1, 1584, 1583, 1588, 1590/1, 1591, 1592, 1594, 1595/1, 1842/1, 1598/1, 1598/3, 1598/5, 1598/7, 1598/6, 1600, 1601, 1607, 1611, 1612, 1860, 1614, 1616/1, 1619, 1620, 1622/1, 1625/1, 1625/2, 1872/3, 1626/1, 1626/2, 1630, 1631, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1638, 1639/1, 1639/2, 1640/1, 1640/3, 1640/2, 1641/1, 1641/2, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1651, 1654, 1656/2, 1658/2, 1660/2, 1655, 1661, 1665/2, 1666, 1667/1, 1667/3, 1667/4, 1672/1, 1672/2, 1673, 1676, 1678, 1679, 1680/1, 1700, 1682, 1693/1, 1696/2, 1701/1, 1701/2, 1703/4, 1706/1, 1707/3, 1710, 1711, 1716, 1718/12, 1953/3, 1718/13, 1953/4, 1721, 1722/1, 1722/2, 1725, 1730, 1731/5, 1731/1, 1731/3, 1731/4, 1731/6, 1735/4, 1734, 1736, 1756, 1781, 1782, 1783/1, 1783/7, 1783/4, 1783/9, 1786, 1787, 1796, 1797, 1801, 1802/2, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814, 1816/2, 1817, 1818/1, 1818/2, 1821/2, 1822, 1821/3, 1823/1, 1823/2, 1829/1, 1841, 1842/2, 1868, 1872/1, 1872/2, 1874/3, 1874/2, 1874/1, 1878, 1879, 1882/2, 1880, 1882/3, 1884/2, 1891/1, 1893, 1894, 1895/1, 1895/14, 1895/12, 1895/4, 1895/7, 1896, 1897, 1899, 1900, 1907, 1908/1, 1909/1, 1909/4, 1910/1, 1915/1, 1916, 1919/2, 1922, 1928/1, 1929/1, 1931, 1932/2, 1933, 1934/1, 1934/2, 1936/1, 1936/2, 1937, 1939, 1940/1, 1942/1, 1943/1, 1944/1, 1946/1, 1944/4, 1946/4, 1948/4, 1949/1, 1949/2, 1949/10, 1949/5, 1949/6, 1951/1, 1952, 1953/5, 1953/7, 1996, 1998/1, 2000, 1999, 2015, 2016/5, 2016/17, 2016/6, 2016/16, 2016/7, 2198/5, 2198/8, 2016/21, 2016/22, 2016/23, 2017/1, 2017/4, 2017/3, 2017/5, 2075, 2106/7, 2106/9, 2109/4, 2116/2, 2114/2, 2113/2, 2118/2, 2121, 2122/2, 2473/9, 2127, 2161/2, 2181/1, 2181/2, 2181/3, 2335, 2185/2, 2185/1, 2190/5, 2190/6, 2193/6, 2193/8, 2193/7, 2194/1, 2194/4, 2195/2, 2200/1, 2195/3, 2195/4, 2200/2, 2201, 2222, 2393, 2234, 2236, 2238, 2239, 2240/1, 2240/2, 2242, 2247/4, 2265/2, 2274/2, 2278/2, 2281/2, 2282/2, 2283/2, 2296/2, 2470/2, 2298, 2295/2, 2316, 2310/2, 2313, 2317, 2321, 2322/1, 2322/2, 2326, 2327/1, 2327/2, 2328, 2329/1, 2330, 2337/1, 2337/2, 2338, 2340, 2341, 2345, 2342, 2343/1, 2343/2, 2344, 2346/2, 2346/4, 2346/3, 2348/1, 2348/4, 2348/6, 2348/5, 2360, 2366, 2372, 2375, 2377, 2380, 2386/1, 2386/2, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2395, 2400, 2424/2, 2435, 2436/2, 2437, 2448/2, 2457/3, 2457/4, 2457/7, 2457/9, 2469/9, 2469/10, 2469/8, 2472/2, 2473/7, 2473/13, 2474, 2476, 2478/7, 2478/9, 2504, 2505, 2506, 2509/4, 2507, 2508, 2510/2, 2510/3, 2510/4, 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2512, 2513/1, 2513/3, 2514/1, 2516, 2519, 2537/4, 2537/5, 2539/1, 2539/2, 2543, 2550/6, 2553, 2581/2, 2582/2, 2583/2, 2584/2, 2588/2, 2588/4, 2595/1, 2595/2, 2601/4, 2601/7, 2601/8, 2602/2, 2603/2, 2604/2, 2615/2, 2638/1, 2641/1, 2803, 2641/2, 2644, 2643,2645/1, 2645/2, 2646/1, 2646/2, 2648, 2647/1, 2808/9, 2647/3, 2647/4, 2661/1, 2661/2, 2664, 2719/3, 2719/4, 2720/2, 2721/2, 2722/2, 2724/2, 2725/2, 2726/1, 2726/2, 2727/3, 2727/4, 2728, 2729/4, 2734/2, 2735/2, 2736/1, 2736/2, 2736/3, 2736/4, 2742, 2772/8, 2772/10, 2772/6, 2773/2, 2775/6, 2776/11, 2777/9, 2777/5, 2807/1, 2811, 2887/1, 2891, 2892/2, 2893/2, 2907/1, 3035/1, 2907/2, 2919/8, 2919/7, 2915/4, 2918/1, 3044/2, 2919/4, 3044/1, 3040/1, 3042, 2923, 2933/2, 3073, 3067, 2940, 2941, 2960, 2962/1, 2962/2, 2965, 2983/1, 2984/1, 3115/7, 2983/3, 2985, 3115/12, 2986, 2993/2, 2995/2, 3121, 3006, 3007, 3030, 3031, 3032, 3039/1, 2910/2, 3039/2, 3046, 3049/8, 3049/10, 3051/4, 3054, 3064/1, 3066, 3068, 3071/2, 3078, 3074, 3205, 3075, 3076, 3077/3, 3080, 3188/1, 3107/2, 3113/2, 3114/4, 3114/6, 3115/11, 3115/14, 3115/4, 3116/4, 3117/3, 3119/2, 3120/2, 3138/1, 3157, 3159/2, 3161/2, 3161/3, 3161/6, 3162/2, 3163/4, 3163/6, 3163/8, 3164/2, 3166/1, 3166/2, 3167, 3168, 3169/1, 3169/2, 3172, 3173, 3175, 3176, 3177, 3201, 3178/1, 3178/2, 3178/5, 3178/6, 3179/1, 3181, 3183, 3184, 3185, 3186, 3194/1, 3197/1, 3199, 3200, 3209/1, 3209/2, 428/4, 1397/2, 1829/4, 2074/4, 2098, 2537/1, 2732, 1031/1, 1256, 1624/2, 2241, 3227, 3228, 3229, 3230, 3040/2, 25/1, 27/2, 34/1, 48/1, 72/4, 108/1, 211//4, 272/1, 283/4, 296, 341/5, 368, 416/2, 532/2, 613/3, 619/1, 620/1, 622/1, 625/1, 626/1, 628/2, 742/1, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 787/6, 794, 807/1, 811/1, 813/1, 814/3, 815/1, 833/5, 920, 943/22, 944/7, 1015/1, 1019/1, 1041/2, 1126, 1130/6, 1166, 1185/4, 1211, 1222/1, 1224/1, 1226/2, 1231/1, 1236/1, 1238/1, 1245/1, 1245/3, 1255/1, 1267/1, 1267/2, 1301/2, 1347, 1479/10, 1485/1, 1488/5, 1564/3, 1613, 1657, 1662/1, 1674/1, 1785, 1821/5, 1832, 1877, 1881, 1884/1, 1895/9, 1906/2, 1944/3, 1948/3, 1950, 2130, 2126, 2145/1, 2229, 2295/1, 2365/1, 2365/2, 2387, 2398, 2425, 2436/1, 2473/10, 2473/12, 2478/6, 2478/8, 2582/1, 2589, 2615/1, 2616/10, 2637/2, 2719/1, 2772/5, 2772/7, 2772/9, 2773/1, 2775/5, 2776/10 2776/12, 2776/13, 2777/4, 2777/8, 2915/3, 2919/5, 2993/1, 3049/7, 3049/9, 3051/3, 3069, 3077/4, 3107/1, 3113/1, 3114/3, 3114/5, 3115/8, 3116/3, 3117/1, 3160, 3161/5 w m. Straszydle, gm. Lubenia

Dz. nr 1134/1, 1135, 1138, 1167, 1173, 1216/2, 1192, 1217/2, 1254, 1292/2, 1255, 1354/3, 1357/2, 1291/1, 1291/4, 1291/2, 1293/2, 1303, 1307, 1349, 1348/2, 1353/8, 1358, 1359, 1365, 1381, 1382, 1387, 1515/3, 1515/4, 1584/1, 1584/2, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1609, 1610/9, 1610/7, 1611, 1612, 1623/1, 1623/3, 1649, 1650/5, 1658, 1663, 1666, 1671, 1673, 1677, 1681, 1680, 1682, 1684, 1686/1, 1686/2, 1697/5, 1696/3, 1697/3, 1713/1, 1713/2, 1718/2, 1719, 1721/2, 1723/1, 1723/2, 1728, 1734, 1739, 1917/3, 1835/2, 1839/2, 1852, 1853/2, 1865/2, 1866/2, 3617, 3624/1, 3749, 3750, 3755/1, 3756/1, 3756/2, 3825/2, 3824/2, 3951, 3953, 3955/2, 3955/1, 3955/3, 4046/2, 4048/2, 4053/2, 4047, 4051, 4064/2; 46, 49/2, 50/2, 1165, 1169/2, 1190, 1233, 1290/1, 1291/3, 1293/1, 1299/1, 1321, 1322, 1323/2, 1323/6, 1429, 1537, 1610/8, 1650/7, 1687/1, 1707, 1721/1 1835/1, 1839/1, 1866/1, 1867/1, 1879, 1917/1, 3620, 3785, 3825/1, 3824/1, 4045/1, 4045/2, 4046/1, 4053/1, 4064/1 w m. Lubenia, gm. Lubenia

Dz. nr 988/4, 989/1, 990/2, 993/7, 994/1, 987/2, 988/3, 993/2, 994/2 w m. Siedliska, gm. Lubenia - rozbudowa sieci wodociągowej

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 12.08.2016

W trakcie postępowania Inwestor uzupełnił wniosek- zmianie uległ adres inwestycji. Obecnie zakres zgłoszenia obejmuje działki: 
Dz. nr 1, 3/1, 7/1, 14/3, 27/2, 29/4, 42, 29/5, 32/2, 31/2, 35/2, 34/4, 33/2, 36/2, 37/2, 38/2, 39/2, 44/4, 44/5, 51/2, 47/6, 113, 114/2, 115, 116/2, 131/2, 132/3, 132/4, 132/5, 133/2, 134/2, 136/1, 195/8, 195/6, 136/3, 157, 160, 161, 164/4, 164/6, 167, 165, 166, 169/1, 169/6, 169/3, 170/2, 245/2, 172/3, 173/2, 175/2, 175/5, 175/6, 177, 178, 179, 180/1, 184, 186/1, 186/5, 187, 188, 193/2, 194/2, 198, 197/1, 196/2, 199, 201, 202, 204/1, 206/1, 207, 209/1, 211/1, 303, 212, 213, 214, 215/2, 216, 217, 218, 220/1, 221/2, 219, 221/3, 221/4, 222, 223/1, 223/3, 224/1, 224/2, 225, 226/2, 227/1, 227/2, 229/1, 229/2, 232/4, 232/5, 232/6, 234, 236, 240/1, 240/3, 244/1, 242, 243, 494, 493, 244/4, 249, 250/4, 322/2, 250/5, 251/2, 251/7, 251/3, 251/4, 251/5, 251/6, 324, 499/1, 255/9, 258, 261/2, 323/1, 262, 263, 264, 265, 266/1, 267/1, 269/2, 271, 315, 316, 317/2, 317/3, 322/1, 325/3, 328/1, 385/1, 385/2, 330, 332, 370, 380/3, 497/1, 386, 439, 442, 491/2, 539/3, 495, 498, 512, 515, 520, 531, 533/3, 534/2, 536/3, 536/4, 537/3, 537/1, 539/4, 540/2, 540/3, 556, 561/1, 561/2, 562, 563, 564/3, 565/1, 578, 579, 580/1, 608, 580/2, 582, 583, 585, 584, 586, 609, 610, 637, 639/1, 639/2, 639/3, 705/1, 640, 658, 659, 660, 683/3, 683/1, 683/2, 666/3, 666/4, 666/5, 679, 681/1, 681/2, 683/4, 690/1, 691/2, 721/8, 693/5, 706, 707, 708/3, 710/1, 709, 711, 713/7, 713/8, 714, 717/2, 725/4, 721/6, 722, 726/2, 727/2, 728/7, 728/9, 757/22, 757/18, 757/23, 768, 769, 3/2, 7/2, 14/1, 14/4, 25, 27/1, 51/1, 38/1, 130/3, 130/4, 136/2, 169/5, 171, 172/1, 173/1, 174, 175/3, 185/1, 185/2, 186/4, 209/2, 233/1, 255/11, 205, 255/2, 267/2, 301, 329/2, 473, 534/1, 537/2, 581/2, 691/1, 692/1, 710/2, 717/1, 721/7, 725/3 w m. Sołonka, gm. Lubenia

Dz. nr 62/3, 70/1, 72/1, 72/5, 72/6, 78/10, 136/1, 76/4, 76/9, 152/1, 101/1, 105/1, 111/3, 112/3, 109/5, 109/6, 109/7, 112/5, 112/6, 113/3, 115/1, 118/1, 123/2, 116/4, 123/4, 147/1, 145, 149/7, 151/7, 151/9, 151/8, 153/1, 154/5, 154/7, 154/8, 155, 156, 791/2, 1582, 157, 162, 163, 166/3, 170, 167/1, 206/3, 206/4, 211/1, 219/1, 223/3, 225/4, 229/1, 231/1, 232, 239/1, 255/1, 261/1, 276/1, 273/3, 273/4, 278/3, 282/1, 424/3, 283/1, 283/9, 283/5, 283/7, 283/8, 284/1, 290/1, 293/7, 294/2, 306, 307, 428/1, 432/1, 433/3, 440/2, 620/4, 438, 441, 532/3, 532/4, 587, 592/1, 599/1, 599/11, 599/8, 603/3, 603/7, 602/1, 604, 607/3, 603/9, 603/11, 603/12, 605/1, 607/4, 611/1, 621/2, 613/4, 615/1, 617, 618/2, 619/2, 624/5, 622/2, 623/4, 625/2, 630/2, 802, 626/2, 637/2, 814/4, 639, 642/1, 685, 698/1, 691, 690, 699/1, 703, 711, 723/2, 726/1, 766/4, 766/5, 781/5, 781/6, 783/1, 785/4, 785/3, 786/3, 786/6, 807/2, 808/2, 811/2, 817/2, 818/2, 822/3, 822/4, 823, 824, 832, 1018, 830, 833/6, 834, 876, 877, 884/2, 884/4, 888, 891/2, 891/3, 892, 896, 897, 1080, 900/2, 901, 902, 903/2, 904/2, 903/3, 905/2, 906/2, 907/2, 908/1, 908/2, 908/3, 908/7, 908/8, 908/9, 908/11, 909, 910, 921/1, 925, 943/20, 943/21, 944/8, 944/11, 945/2, 953/1, 954/1, 955/3, 957, 959/1, 1728/1, 961, 964, 1009, 1010, 1013/4, 1014/2, 1015/2, 1019/2, 1020/2, 1021/2, 1220/2, 1027, 1032, 1037, 1039, 1051/2, 1051/9, 1051/10, 1051/13, 1051/11, 1051/6, 1058, 1063, 1061, 1060/3, 1060/2, 1715, 1062, 1067/2, 1069/3, 1067/1, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1076, 1079, 1081/1, 1081/2, 1084, 700, 1087/2, 1092, 1095, 1101, 1102, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1118/4, 1118/5, 1118/6, 1119, 1130/5, 1130/7, 1131/1, 1137/1, 1137/2, 1139, 1167, 1222/2, 1228/1, 1224/3, 1227/2, 1230/2, 1231/2, 1232/4, 1238/2, 1481/5, 1240/4, 1245/4, 1246, 1248, 1251/4, 1251/3, 1251/5, 1251/6, 1253, 1254/3,1254/4, 1254/5, 1488/9, 1488/12, 1255/2, 1264, 1266, 1269, 1497, 1270, 1271, 1275, 1276/1, 1276/2, 1280/1, 1280/2, 1281, 1283/1, 1283/5, 1289, 1512, 1520, 1300, 1301/1, 1305, 1306/1, 1306/3, 1306/4, 1319, 1321/1, 1321/2, 1323, 1324/1, 1328/1, 1328/2, 1332/4, 1332/5, 1336, 1337/1, 1337/4, 1338, 1348, 1342, 1344, 1345/1, 1345/2, 1349, 1350, 1351, 1352, 1355, 1364/2, 1365/1, 1365/2, 1391, 1394, 1393, 1399/5, 1399/6, 1596, 1412/1, 1412/2, 1419/1, 1438/6, 1439/4, 1442, 1664, 1708, 1474/2, 1474/3, 1477/3, 1477/4, 1477/5, 1477/6, 1479/1, 1479/3, 1479/11, 1479/4, 1479/8, 1479/9, 1480, 1481/1, 1481/6, 1484/2, 1485/2, 1487, 1489, 1492, 1495, 1496/3, 1496/5, 1496/6, 1496/7, 1496/10, 1496/9, 1496/11, 1499/2, 1500/3, 1500/7, 1500/6, 1501, 1503, 2331, 1504/1, 1505, 1509, 1510/2, 1513, 1514, 1518, 1521, 1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1558/4, 1558/6, 1558/8, 1552/1, 1552/3, 1552/4, 1554, 1557/1, 1557/3, 1557/5, 1557/8, 1557/9, 1558/3, 1559, 1784, 1561, 1562, 1564/4, 1564/6, 1565, 1566, 1574, 1576/1, 1584, 1583, 1588, 1590/1, 1591, 1592, 1594, 1595/1, 1842/1, 1598/1, 1598/3, 1598/5, 1598/7, 1598/6, 1600, 1601, 1607, 1611, 1612, 1860, 1614, 1616/1, 1619, 1620, 1622/1, 1625/1, 1625/2, 1872/3, 1626/1, 1626/2, 1630, 1631, 1637/1, 1637/2, 1637/3, 1638, 1639/1, 1639/2, 1640/1, 1640/3, 1640/2, 1641/1, 1641/2, 1642/3, 1642/4, 1642/5, 1642/6, 1642/7, 1651, 1654, 1656/2, 1658/2, 1660/2, 1655, 1661, 1665/2, 1666, 1667/1, 1667/3, 1667/4, 1672/1, 1672/2, 1673, 1676, 1678, 1679, 1680/1, 1700, 1682, 1693/1, 1696/2, 1701/1, 1701/2, 1703/4, 1706/1, 1707/3, 1710, 1711, 1716, 1718/12, 1953/3, 1718/13, 1953/4, 1721, 1722/1, 1722/2, 1725, 1730, 1731/5, 1731/1, 1731/3, 1731/4, 1731/6, 1735/4, 1734, 1736, 1756, 1781, 1782, 1783/1, 1783/7, 1783/4, 1783/9, 1786, 1787, 1796, 1797, 1801, 1802/2, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814, 1816/2, 1817, 1818/1, 1818/2, 1821/2, 1822, 1821/3, 1823/1, 1823/2, 1829/1, 1841, 1842/2, 1868, 1872/1, 1872/2, 1874/3, 1874/2, 1874/1, 1878, 1879, 1882/2, 1880, 1882/3, 1884/2, 1891/1, 1893, 1894, 1895/1, 1895/14, 1895/12, 1895/4, 1895/7, 1896, 1897, 1899, 1900, 1907, 1908/1, 1909/1, 1909/4, 1910/1, 1915/1, 1916, 1919/2, 1922, 1928/1, 1929/1, 1931, 1932/2, 1933, 1934/1, 1934/2, 1936/1, 1936/2, 1937, 1939, 1940/1, 1942/1, 1943/1, 1944/1, 1946/1, 1944/4, 1946/4, 1948/4, 1949/1, 1949/2, 1949/10, 1949/5, 1949/6, 1951/1, 1952, 1953/5, 1953/7, 1996, 1998/1, 2000, 1999, 2015, 2016/5, 2016/17, 2016/6, 2016/16, 2016/7, 2198/5, 2198/8, 2016/21, 2016/22, 2016/23, 2017/1, 2017/4, 2017/3, 2017/5, 2075, 2106/7, 2106/9, 2109/4, 2116/2, 2114/2, 2113/2, 2118/2, 2121, 2122/2, 2473/9, 2127, 2161/2, 2181/1, 2181/2, 2181/3, 2335, 2185/2, 2185/1, 2190/5, 2190/6, 2193/6, 2193/8, 2193/7, 2194/1, 2194/4, 2195/2, 2200/1, 2195/3, 2195/4, 2200/2, 2201, 2222, 2393, 2234, 2236, 2238, 2239, 2240/1, 2240/2, 2242, 2247/4, 2265/2, 2274/2, 2278/2, 2281/2, 2282/2, 2283/2, 2296/2, 2470/2, 2298, 2295/2, 2316, 2310/2, 2313, 2317, 2321, 2322/1, 2322/2, 2326, 2327/1, 2327/2, 2328, 2329/1, 2330, 2337/1, 2337/2, 2338, 2340, 2341, 2345, 2342, 2343/1, 2343/2, 2344, 2346/2, 2346/4, 2346/3, 2348/1, 2348/4, 2348/6, 2348/5, 2360, 2366, 2372, 2375, 2377, 2380, 2386/1, 2386/2, 2388/1, 2388/2, 2389/1, 2389/2, 2395, 2400, 2424/2, 2435, 2436/2, 2437, 2448/2, 2457/3, 2457/4, 2457/7, 2457/9, 2469/9, 2469/10, 2469/8, 2472/2, 2473/7, 2473/13, 2474, 2476, 2478/7, 2478/9, 2504, 2505, 2506, 2509/4, 2507, 2508, 2510/2, 2510/3, 2510/4, 2511/1, 2511/2, 2511/3, 2512, 2513/1, 2513/3, 2514/1, 2516, 2519, 2537/4, 2537/5, 2539/1, 2539/2, 2543, 2550/6, 2553, 2581/2, 2582/2, 2583/2, 2584/2, 2588/2, 2588/4, 2595/1, 2595/2, 2601/4, 2601/7, 2601/8, 2602/2, 2603/2, 2604/2, 2615/2, 2638/1, 2641/1, 2803, 2641/2, 2644, 2643,2645/1, 2645/2, 2646/1, 2646/2, 2648, 2647/1, 2808/9, 2647/3, 2647/4, 2661/1, 2661/2, 2664, 2719/3, 2719/4, 2720/2, 2721/2, 2722/2, 2724/2, 2725/2, 2726/1, 2726/2, 2727/3, 2727/4, 2728, 2729/4, 2734/2, 2735/2, 2736/1, 2736/2, 2736/3, 2736/4, 2742, 2772/8, 2772/10, 2772/6, 2773/2, 2775/6, 2776/11, 2777/9, 2777/5, 2807/1, 2811, 2887/1, 2891, 2892/2, 2893/2, 2907/1, 3035/1, 2907/2, 2919/8, 2919/7, 2915/4, 2918/1, 3044/2, 2919/4, 3044/1, 3040/1, 3042, 2923, 2933/2, 3073, 3067, 2940, 2941, 2960, 2962/1, 2962/2, 2965, 2983/1, 2984/1, 3115/7, 2983/3, 2985, 3115/12, 2986, 2993/2, 2995/2, 3121, 3006, 3007, 3030, 3031, 3032, 3039/1, 2910/2, 3039/2, 3046, 3049/8, 3049/10, 3051/4, 3054, 3064/1, 3066, 3068, 3071/2, 3078, 3074, 3205, 3075, 3076, 3077/3, 3080, 3188/1, 3107/2, 3113/2, 3114/4, 3114/6, 3115/11, 3115/14, 3115/15, 3115/16, 3116/4, 3117/3, 3119/2, 3120/2, 3138/1, 3157, 3159/2, 3161/2, 3161/3, 3161/6, 3162/2, 3163/4, 3163/6, 3163/8, 3164/2, 3166/1, 3166/2, 3167, 3168, 3169/1, 3169/2, 3172, 3173, 3175, 3176, 3177, 3201, 3178/1, 3178/2, 3178/5, 3178/6, 3179/1, 3181, 3183, 3184, 3185, 3186, 3194/1, 3197/1, 3199, 3200, 3209/1, 3209/2, 428/4, 1397/2, 1829/4, 2074/4, 2098, 2537/1, 2732, 1031/1, 1256, 1624/2, 2241, 3227, 3228, 3229, 3230, 3040/2, 25/1, 27/2, 34/1, 48/1, 72/4, 108/1, 211//4, 272/1, 283/4, 296, 341/5, 368, 416/2, 532/2, 613/3, 619/1, 620/1, 622/1, 625/1, 626/1, 628/2, 742/1, 787/1, 787/2, 787/3, 787/4, 787/5, 787/6, 794, 807/1, 811/1, 813/1, 814/3, 815/1, 833/5, 920, 943/22, 944/7, 1015/1, 1019/1, 1041/2, 1126, 1130/6, 1166, 1185/4, 1211, 1222/1, 1224/1, 1226/2, 1231/1, 1236/1, 1238/1, 1245/1, 1245/3, 1255/1, 1267/1, 1267/2, 1301/2, 1347, 1479/10, 1485/1, 1488/5, 1564/3, 1613, 1657, 1662/1, 1674/1, 1785, 1821/5, 1832, 1877, 1881, 1884/1, 1895/9, 1906/2, 1944/3, 1948/3, 1950, 2130, 2126, 2145/1, 2229, 2295/1, 2365/1, 2365/2, 2387, 2398, 2425, 2436/1, 2473/10, 2473/12, 2478/6, 2478/8, 2582/1, 2589, 2615/1, 2616/10, 2637/2, 2719/1, 2772/5, 2772/7, 2772/9, 2773/1, 2775/5, 2776/10 2776/12, 2776/13, 2777/4, 2777/8, 2915/3, 2919/5, 2993/1, 3049/7, 3049/9, 3051/3, 3069, 3077/4, 3107/1, 3113/1, 3114/3, 3114/5, 3115/8, 3116/3, 3117/1, 3160, 3161/5 w Straszydle, gm. Lubenia

1134/1, 1135, 1138, 1167, 1173, 1216/2, 1192, 1217/2, 1254, 1292/2, 1255, 1354/3, 1357/2, 1291/1, 1291/4, 1291/2, 1293/2, 1303, 1307, 1349, 1348/2, 1353/8, 1358, 1359, 1365, 1381, 1382, 1387, 1515/3, 1515/4, 1584/1, 1584/2, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1609, 1610/9, 1610/7, 1611, 1612, 1623/1, 1623/3, 1649, 1650/5, 1658, 1663, 1666, 1671, 1673, 1677, 1681, 1680, 1682, 1684, 1686/1, 1686/2, 1697/5, 1696/3, 1697/3, 1713/1, 1713/2, 1718/2, 1719, 1721/2, 1723/1, 1723/2, 1728, 1734, 1739, 1917/3, 1835/2, 1839/2, 1852, 1853/2, 1865/2, 1866/2, 3617, 3624/1, 3749, 3750, 3755/1, 3756/1, 3756/2, 3825/2, 3824/2, 3951, 3953, 3955/2, 3955/1, 3955/3, 4046/2, 4048/2, 4053/2, 4047, 4051, 4064/2; 46, 49/2, 50/2, 1165, 1169/2, 1190, 1233, 1290/1, 1291/3, 1293/1, 1299/1, 1321, 1322, 1323/2, 1323/6, 1429, 1537, 1610/8, 1650/7, 1687/1, 1707, 1721/1 1835/1, 1839/1, 1866/1, 1867/1, 1879, 1917/1, 3620, 3785, 3825/1, 3824/1, 4045/1, 4045/2, 4046/1, 4053/1, 4064/1 w m. Lubenia, gm. Lubenia

Dz. nr 988/4, 989/1, 990/2, 993/7, 994/1, 987/2, 988/3, 993/2, 994/2 w m. Siedliska, gm. Lubenia
 

43. 17.06.2016 Barbara i Andrzej Zych Dz. nr 3995/1, 3995/2 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 19.07.2016 --
44. 20.06.2016 Andrzej Dzik Dz. 2290/7, 2291/9, 2291/10, 2290/8, 2291/7, 2291/6, 2291/5, 2325, 2336/3 w m. Głogów Młp.- sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 21.07.2016 --
45. 21.06.2016 Stanisław Barczak Dz. nr 2132/13, 2132/12, 2133/3, 2136/7, 3502, 3494, 3491, 3492, 3493 w m. Głogów Małopolski - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 22.07.2016 --
46. 24.06.2016 Marcin Poźniak Dz. nr 986/1, 987/1, 988/5, 992/1 w m. Wólka Podleśna, gm. Trzebownisko - rozbudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 25.07.2016 --
47. 24.06.2016 Gmina Boguchwała Dz. nr 1453/16, 2549/2, 1453/14, 1452/2, 1451/2, 2549/2, 1449/7, 1449/9, 1449/11, 1447/7, 1448/2, 1446/2, 1446/1, 1445/2, 1443, 1624/25 w m. Boguchwała, gm. Boguchwała - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego: "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Boczna Akacjowa w Boguchwale" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 25.07.2016 --
48. 30.06.2016 Firma Budowlana FIRBUD Sp. z o.o. Sp. K. Dz. nr 881/31, 881/33 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 01.08.2016 --
49. 05.07.2016 Anna Barszczowska Dz. nr 327/2, 327/1, 325, 322 w m. Terliczka, gm. Trzebownisko - rozbuodwa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 05.08.2016 --
50. 08.07.2016 Gmina Boguchwała Dz. nr 411, 446/1, 446/4 w m. Boguchwała, gm. Boguchwała - budowa sieci kanalizacji deszczowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 29.08.2016 --
51. 08.07.2016 Dorota Ferenc-Kopeć Dz. nr 2528, 2538/11, 2538/10, 2538/9, 2538/8, 2538/7, 2538/6, 2543/11, 2543/10, 2543/9, 2543/8, 2543/7, 2543/6, 2543/5, 2543/4, 2543/3, 2538/14, 2538/15, 2543/12, 2543/13, 2543/14, 2543/15, 2543/16 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 08.08.2016 --
52. 11.07.2016 Mirosław Mazur Dz. nr 1579, 1578/1, 4396/6, 4396/1, 4396/2, 4396/3, 4396/4, 4396/5 w m. Budy Głogowskie, gm. Głogów Małopolski - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 11.08.2016 --
53. 12.07.2016 Barbara Piekara Dz. nr 1914/1, 1914/2, 1915, 1923 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 12.08.2016 --
54. 12.07.2016 Jakub Lal Dz. nr 590, 599 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko - budowa sieci kanalizacji sanitarnej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 21.07.2016
55. 18.07.2016 Gmina Głogów Małopolski Dz. nr 128/2, 191/9, 193/5, 194/14, 198/10, 198/1, 199/4 w m. Rogoźnica
Dz. nr 130, 131/1, 133/1, 140/1 w m. Rudna Mała, gm. Głogów Małopolski - budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV
-- -- Wycofano zgłoszenie dn. 09.08.2016
56. 19.07.2016 Sebastian Tracz Dz. nr 814/5, 817/5, 819/5, 822/3, 823/3, 827, 626/3 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 19.08.2016 --
57. 21.07.2016 Piotr Prucnal Dz. nr 1372/6, 1371, 1376 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 22.08.2016 --
58. 25.07.2016 Adrian Wardęga Dz. nr 1298/2, 1299, 1304, 1321/2, 1322 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 25.08.2016 --
59. 02.08.2016 Józefa Malak Dz. nr 1968, 1973 w m. Łukawiec, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 10.08.2016
60. 02.08.2016 Dorota i Piotr Kruk Dz. nr 459/11, 459/12, 460/5, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4 w m. Tajęcina, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 10.08.2016
61. 05.08.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 3654, 3747, 3711, 3712, 3478, 3653 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV w ramach zadania "Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej w Zaczerniu, gm. Trzebownisko"  -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 05.09.2016 --
62. 09.08.2016 Dorota i Piotr Kruk Dz. nr 459/11, 459/12, 460/5, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4 w m. Tajęcina, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 26.09.2016 --
63. 09.08.2016 Józefa Malak Dz. nr 1968, 1973 w m. Łukawiec, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 09.09.2016 --
64. 11.08.2016 Andrzej Woźny Dz. nr 2717, 2561/1, 2560/2, 2562, 2563/3, 2563/4, 2564/4, 2564/5, 2565, 2770, 2773, 2774, 2779, 2780, 2781/1, 2781/4, 2788/2, 2788/3, 2788/4, 2788/5 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 12.09.2016 --
65. 12.08.2016 PGE Dystrybucja S.A. Dz. nr 2826/1, 2826/4, 2877/1, 2900/1, 3222, 3219, 3149/2 w m. Sokołów Małopolski, gm. Sokołów Małopolski - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV celem zasilania stacji paliw PKN ORLEN S.A. w ramach inwestycji: "Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN-0,4 kV do stacji paliw PKN ORLEN S.A. w m. Sokołów Młp., budowa linii kablowej nN-0,4 kV" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 14.09.2016 --
66. 18.08.2016 Jarosław Czarnota Dz. nr 385/7, 382/5, 345/3, 329/4, 328/3 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej  -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 19.09.2016 --
67. 19.08.2016 Gmina Głogów Małopolski Dz. nr 191/9, 191/3, 193/5, 194/14, 194/15, 198/1, 198/10, 199/4, 200/6 w m. Rogoźnica, gm. Głogów Małopolski
Dz. nr 128/2, 129, 130, 133/2, 138/2, 139/1, 140/1 w m. Rudna Mała, gm. Głogów Małopolski - budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w ramach zadania: "Budowa oświetlenia ulicznego"
-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 20.09.2016 --
68. 23.08.2016 Wojciech Chmaj Dz. nr 164, 165, 196, 195, 192 w m. Terliczka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 23.09.2016 W trakcie postępowania Inwestor zmienił zakres inwestycji - wnioskiem objął również budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej
69. 18.08.2016 Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Dz. nr 1041/1, 1051/2, 1085/3, 1086/2, 1086/5, 1088/3 w m. Krasne, gm. Krasne - przebudowa sieci wodociągowej w Krasnem -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 23.08.2016
70. 23.08.2016 Krzysztof Rak Dz. nr 856 w m. Nowa Wieś, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 23.09.2016 --
71. 23.08.2016 Mateusz Drabczyk Dz. nr 1136/5, 1137/1, 1135 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko
Dz. nr 2573/1, 2574, 2575, 2576, 2577 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 23.09.2016 --
72. 31.08.2016 PGE Dystrybucja S.A. Dz. nr 826/5, 827/6, 828/12, 828/11, 828/10, 829/5, 830/5 w m. Sokołów Małopolski, gm. Sokołów Małopolski - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV pomiędzy ZK4 na budynku nr 3 a ZK4 na budynku nr 2 w m. Sokołów Młp. ul. Pileckich -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 03.10.2016 --
73. 02.09.2016 Wioletta Gil Dz. nr 1574/3, 1574/4, 1574/5, 1548/15 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 03.10.2016 --
74. 07.09.2016 Robert Jeż Dz. nr 472/10, 474/18, 408/4 w m. Zabajka, gm. Głogów Młp. - budowa sieci  kanalizacji sanitarnej i wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 10.10.2016 --
75. 09.09.2016 Wojciech Ziemiński Dz. nr 3032, 3031/6, 3031/5, 3031/4, 2606, 2264/2 w m. Łąka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 10.10.2016 --
76. 16.09.2016 Tomasz Bator Dz. nr 2290/3, 2290/4, 2292, 2293/1, 2293/2 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 17.10.2016 --
77. 19.09.2016 Anna Pilip Dz. nr 3792, 3789, 3787, 3794 w m. Łukawiec, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 20.10.2016 --
78. 21.09.2016 Mariusz Kuźniar

Dz. nr 4229/1, 4226, 4223, 4222, 4178, 4104, 4105 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 24.10.2016 --
79. 21.09.2016 Waldemar Sudoł Dz. nr 3044, 3008/1, 2979, 2980, 2981/1, 2981/3, 2981/4, 2981/5, 2983/1, 2983/3, 3041 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 24.10.2016 --
80. 22.09.2016 PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Dz. nr 1714/6, 1720, 1721/3, 1719, 1718/2, 1717, 1715/2, 1715/1, 1709, 1708, 38/85 w m. Bachórz, gm. Dynów - budowa energetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z szafą kablową oraz złączem kablowo - pomiarowym do zasilania budynku magazynowego -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 25.10.2016 --
81. 28.09.2016 Dorota Kazalska Dz. nr 2230/6, 319, 2226, 2227, 2228/2, 2230/7 w m. Głogów Małopolski, gm. Głogów Małopolski - budowa odcinka sieci wodociągowej i przyłącza wody -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 31.10.2016 --
82. 30.09.2016 Rafał Tokarowski Dz. nr 3066/1, 3053/2, 3052, 3053/1, 3053/4 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 14.10.2016
83. 30.09.2016 Alicja Sołek Dz. nr 675/5, 675/9, 675/7, 675/8 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 31.10.2016 --
84. 30.09.2016 Gmina Kamień

Dz. nr 732, 733 w m. Łowisko, gm. Kamień
Dz. nr 2167, 2166, 2165, 2164/6, 2163/2,2177/3, 2180/3, 2182/3, 2190/3, 2193/3, 2194/3, 2198/3, 2254/2, 2257/4, 2258, 2285, 2305, 2304, 2302, 2301, 2300, 2298, 2289/4, 2307, 4344, 4368, 4343, 4345, 4346, 4347, 4349,1322, 1323/1, 1331, 1330, 1360, 1332, 1335/7 w m. Kamień, gm. Kamień
Dz. nr 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 549/7, 549/8, 551/4, 551/5, 552/5, 553/4, 555/4, 556/3, 557/3, 558/3, 559/5, 559/8, 560/5, 560/6, 561/3, 562/3, 564/3, 306/7, 306/6, 303/9, 306/5, 303/8, 303/7, 303/6, 303/5, 303/4, 303/2 w m. Nowy Kamień, gm. Kamień - rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

-- -- Wycofano zgłoszenie dn. 21.10.2016
85. 05.10.2016 Marcin Gdula Dz. nr 2968/1 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - budowa sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 07.11.2016 --
86. 07.10.2016 Mariola Musiał Dz. nr 4300/2, 4372, 4350, 4299, 4298, 4297, 4296, 4295 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 07.11.2016 --
87. 12.10.2016 Waldemar Kusaj Dz. nr 2141/1, 2141/5 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 14.11.2016 --
88. 14.10.2016 Anna, Marcin Niemczyccy Dz. nr 838/9, 838/10, 837/5, 836/2, 2355/4, 2355/5, 2355/6 w m. Trzebownisko, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 14.11.2016 --
89. 14.10.2016 Gmina Chmielnik

Dz. nr 62/5, 62/6, 63/10, 63/4, 63/5, 63/6, 64, 65, 79, 82/1, 82/2, 83/4, 83/5, 84, 125/1, 133, 134, 135, 137/2, 140/2, 140/3, 141/3, 142, 145/2, 145/3, 145/4, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157/1, 157/2, 157/4, 158, 159, 160/1, 160/2, 172, 173/1, 173/2, 175, 177, 190/1, 196/4, 197/2, 197/3, 198/1, 198/3, 199, 200, 201/1, 205/1, 205/2, 208/1, 209/1, 210/1, 210/2, 211, 212, 214/1, 214/2, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 216/1, 216/2, 216/3, 217/2, 217/3, 218, 219, 220, 222, 223/1, 223/2, 224, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 229/4, 229/7, 229/8, 229/9, 234, 235, 238/6, 239, 2387/1, 2402, 2403, 2404/1, 2404/3, 2404/4, 2405/1, 2405/2, 2406/1, 2406/2, 2409, 2410/1, 2410/2, 2411/2, 2411/3, 2411/4, 2412, 2415/1 w m. Chmielnik, gm. Chmielnik – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków

-- -- Wycofano zgłoszenie dn. 09.11.2016
90. 14.10.2016 Gmina Chmielnik

Dz. nr 193, 194, 195, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/3, 13, 14/3, 14/4, 15, 16/2, 16/3, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 178, 179/1, 179/2, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 181, 183/2, 183/4, 183/6, 183/7, 184, 185, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/3, 187/4, 188, 19/1, 19/8, 190/1, 191/1, 192/2, 192/3, 192/5, 192/8, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 20, 21, 22, 23/1, 23/4, 23/5, 24/1, 25/5, 25/7, 25/9, 26/3, 26/5, 27/2, 27/3, 28, 30, 31/4, 31/5, 31/7, 32/1, 32/2, 33/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/6, 34/8, 35, 36/5, 36/7, 37/3, 37/5, 38/11, 38/13, 38/16, 38/21, 38/22, 38/23, 38/24, 38/25, 38/26, 38/27, 38/29, 38/4, 38/6, 39/2, 39/5, 39/7, 40, 41/4, 41/6, 41/8, 42/4, 42/5, 44/3, 44/5, 44/6, 45/1, 46/10, 46/6, 46/7, 46/8, 47/4, 47/8, 48, 49, 50/1, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/28, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/36, 50/37, 50/38, 50/39, 50/4, 50/40, 50/41, 50/42, 50/43, 50/44, 50/46, 51/1, 51/2, 52/10, 52/11, 52/12, 52/2, 52/6, 52/7, 52/8, 53/1, 54/1, 54/2, 56, 57/14, 57/16, 57/18, 57/20, 57/21, 57/3, 57/4, 57/5, 57/23, 57/26, 58, 59, 60/2, 60/4, 61/10, 61/11, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 62/2, 63/7, 63/9, 66/12, 68/1, 7, 72, 8/1, 8/2, 9 w m. Chmielnik, gm. Chmielnik 
oraz dz. nr 1102/17 w m. Rzeszów-Słocina – budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, budowa zbiornika naziemnego wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewnętrznymi instalacjami w m. Chmielnik – Wielkopolska, gm. Chmielnik

-- -- Wycofano zgłoszenie dn. 09.11.2016
91. 21.10.2016 MAXBUDOWA Sp. z o.o. Dz. nr 2556, 2560/1, 2518/20, 2518/19 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych do budynku mieszkalnego w zabudowie bliźniaczej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 21.11.2016 --
92. 24.10.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 1735, 1612, 1613 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV w ramach zadania: "Budowa oświetlenia drogi gminnej w m. Stobierna, gm. Trzebownisko" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 25.11.2016 --
93. 25.10.2016 Piotr Wantrych Dz. nr 4577, 4578, 4579 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 25.11.2016 --
94. 26.10.2016 Rafał Tokarowski Dz. nr 3053/2, 3052, 3066/1, 3053/1, 3053/4 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 28.11.2016 --
95. 26.10.2016 Gmina Boguchwała Dz. nr 1351, 1157, 1210/1, 1210/2, 1211/7, 1211/5, 1212/3, 1213/2, 1214/2, 1216/2, 1217/2, 1218/2, 1215, 977/2, 977/1, 975, 1152, 1162, 1003 w m. Nosówka, gm. Boguchwała - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania "Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Nosówka" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 28.11.2016 --
96. 27.10.2016 Ewelina Tyśkiewicz Dz. nr 2408/4, 2408/5, 2421/1, 1002 w m. Głogów Małopolski, gm. Głogów Małopolski - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 28.11.2016 --
97. 28.10.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 3373/1, 3441, 3434/2 w m. Stobierna, gm. Trzebownisko - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1kV w ramach zadania: "Budowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr P1375 R w m. Stobierna" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 29.11.2016 --
98. 03.11.2016 Gmina Trzebownisko Dz. nr 3219, 2920, 2922, 3772/5 w m. Łukawiec, gm. Trzebownisko - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV w ramach zadania: "Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1382R oraz drogi gminnej w m. Łukawiec, gm. Trzebownisko" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 06.12.2016 --
99. 04.11.2016 Gmina Boguchwała Dz. nr 750, 754/3, 754/4, 755/4, 755/3, 755/1, 734/6, 734/8, 734/9, 735/1, 735/2, 739/2, 740/10, 740/11, 740/12, 740/13, 740/9, 742/14, 742/15, 742/16, 744/1, 744/2, 749/4, 749/1, 773/1, 773/5 w m. Nosówka, gm. Boguchwała - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nosówce" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 05.12.2016 --
100. 04.11.2016 Zbigniew Wilk Dz. nr 3054/10, 3054/11, 3054/12, 3054/13, 3054/14, 3054/15 w m. Głogów Młp., gm. Głogów Młp. - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 06.12.2016 --
101. 10.11.2016 Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Dz. nr 1692/2, 2846/5, 2846/9 w m. Krasne, gm. Krasne - budowa technologicznej sieci wodociągowej ze studni S8 w miejscowości Krasne -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 12.12.2016 --
102. 10.11.2016 Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Dz. nr 1708, 2846/9 w m. Krasne, gm. Krasne - budowa technologicznej sieci wodociągowej ze studni S7 w miejscowości Krasne -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 12.12.2016 --
103. 10.11.2016 Zakład Usług Komunalnych w Krasnem Dz. nr 1230/1, 214/4 w m. Malawa, gm. Krasne - budowa sieci wodociągowej w Malawie -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 12.12.2016 --
104. 10.11.2016 Kinga Kwolek Dz. nr 163/2, 162/2, 1543/2 w m. Wólka Podleśna, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 12.12.2016 --
105. 15.11.2016 Gmina Boguchwała Dz. nr 704/1, 706/1, 706/3, 706/4, 706/5, 707/4, 707/5, 707/3, 730/2, 1379/1, 1379/5, 1363, 723 w m. Wola Zgłobieńska, gm. Boguchwała - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV w ramach zadania: "Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Wola Zgłobieńska Ścieżki" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 16.12.2016 --
106. 18.11.2016 Justyna Gubernat Dz. nr 3914, 3954, 3947 w m. Łąka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 19.12.2016 --
107. 21.11.2016 Jadwiga Błądek Dz. nr 3254, 3258, 3247, 2988/1, 2988/2, 2990, 2991, 2989 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 22.12.2016 --
108. 22.11.2016 Krystian Piwko Dz. nr 4010, 4011, 4015, 4019, 4069 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 23.12.2016 --
109. 22.11.2016 Gmina Miejska Dynów Dz. nr 1865/4, 1865/5, 1865/7, 1865/9, 1865/8 w m. Dynów, gm. Dynów - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierzbowej w Dynowie -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 23.12.2016 --
110. 21.11.2016 Gmina Chmielnik Dz. nr 

642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 687, 689, 694, 696, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 2341, 2342, 2343, 2347, 2348, 2351, 2352, 2353, 2359, 2363, 2364, 2517, 2531, 2533, 2540, 2557, 2558, 2562, 2585/1, 2585/2, 2587, 2589, 2591, 2592, 2617, 2621, 2623, 2625, 2626, 2709/1, 2634, 2635, 2636, 2639, 2640, 2641, 2652, 2659, 2660, 2668, 2672, 2681, 2682, 2691, 2694, 2695, 2696, 2697, 2699/1, 2699/2, 2700, 2706, 2707, 2865, 2868, 2870, 2871, 2872, 2874, 2875, 2884, 2887, 2890, 2892, 3892, 3893, 190/2, 2346/1, 2346/2, 2349/2, 2349/6, 2349/7, 2349/8, 2350/1, 2350/2, 2354/1, 2358/1, 2358/2, 2379/1, 2532/1, 2532/2, 2537/2, 2537/5, 2537/6, 2537/7, 2538/1, 2538/2, 2559/1, 2559/2, 2559/5, 2560/1, 2560/2, 2561/1, 2561/2, 2563/1, 2564/1, 2565/1, 2566/3, 2566/4, 2566/5, 2568/1, 2568/2, 2569/1, 2569/2, 2583/1, 2583/2, 2584/2, 2584/3, 2584/4, 2586/1, 2586/2, 2588/1, 2590/1, 2620/1, 2620/2, 2620/3, 2622/1, 2622/2, 2622/3, 2622/4, 2622/6, 2624/1, 2624/2, 2637/1, 2642/3, 2642/4, 2642/2, 2643/1, 2645/1, 2645/2, 2646/1, 2646/2, 2647/1, 2647/5, 2647/6, 2650/1, 2650/2, 2655/1, 2655/2, 2655/3, 2657/1, 2657/2, 2662/1, 2662/2, 2663/1, 2663/6, 2665/1, 2665/4, 2665/5, 2665/6, 2665/7, 2666/2, 2666/3, 2669/2, 2669/5, 2674/1, 2685/9, 2686/10, 2686/11, 2686/7, 2687/12, 2687/13, 2687/5, 2687/8, 2687/9, 2690/1, 2701/1, 2702/3, 2702/4, 2702/5, 2702/6, 2702/7, 2703/10, 2703/12, 2703/3, 2703/4, 2703/5, 2704/2, 2704/3, 2705/2, 2705/3, 2873/1, 2873/2, 2883/1, 2883/2, 2888/1, 2888/2, 2889/1, 611, 612, 620/2, 682/1, 682/2, 682/3, 682/4, 683/3, 683/4, 684/1, 684/2, 693/1, 693/2, 695/1, 695/2, 699/1, 704/2, 704/3, 704/4, 704/6, 704/7, 704/8, 707/6, 2345, 3898, 3901 w m. Chmielnik, gm. Chmielnik - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chmielnik - Pańskie

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 06.02.2017 --
111. 25.11.2016 Gmina Boguchwała Dz. nr 181/3, 181/4, 157/5, 180/6, 180/7, 180/8, 180/9, 180/4, 180/5, 179/5, 179/4, 179/1, 179/3, 173/1, 173/2, 168/2, 1172 w m. Mogielnica, gm. Boguchwała - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania: "Oświetlenie wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mogielnica" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 28.12.2016 --
112. 01.12.2016 Gmina Chmielnik

Dz. nr ewid. 85, 99, 101/1, 101/2, 101/3, 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 108/1, 108/2, 123, 124, 125/1, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134 w m. Chmielnik, gmina Chmielnik – budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chmielnik – Donatka

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 02.01.2017 --
113. 01.12.2016 Gmina Chmielnik

Dz. nr ewid. 190/1, 190/2, 238/5, 238/6, 243/1, 244, 250/1, 250/2, 251, 252/2, 252/3, 253, 254, 261/1, 262/1, 262/3, 271/1, 271/5, 271/7, 271/8, 271/9, 271/12, 272/2, 275/2, 276, 277, 278, 280, 282/2, 282/3, 283/1, 284, 285, 287/1, 287/3, 287/4, 288, 289, 290, 291, 292, 507, 514, 515, 516/1, 516/2, 517/4, 517/5, 519, 520, 521/1, 521/2, 522/1, 522/2, 525, 545/1, 546, 547/1, 547/2, 547/3, 548/1, 549, 550, 551, 568/2, 569/1, 569/2, 570, 571/1, 572/1, 573/3, 573/5, 573/7, 573/8, 573/9, 574, 580, 605, 606, 608, 609/1, 609/2, 609/3, 610/2, 610/3, 610/4, 613/1, 613/2, 613/3, 614/1, 614/2, 616/2, 617/1, 618/1, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373/1, 2373/2, 2373/3, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379/1, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387/1, 2388, 2389, 2390/2, 2390/3, 2390/4, 2391, 2392, 2394/1, 2394/2, 2394/3, 2395/1, 2395/2, 2395/3, 2395/4, 2396/1, 2396/2, 2398/1, 2398/2, 2399/1, 2399/2, 2399/3, 2400/3, 2400/4, 2400/5, 2401/3, 2402, 2416/1, 2416/2, 2417, 2418, 2419, 2424, 2425, 2427, 2430/2, 2430/3, 2430/5, 2430/6, 2431, 2432, 2433, 2435, 2436, 2437, 2439, 3891/1, 3891/3, 3891/4 w m. Chmielnik, gm. Chmielnik - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w Chmielniku - Lisi Kąt

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 02.01.2017 --
114. 01.12.2016 Gmina Chmielnik

Dz. nr ewid. 23, 351, 352/3, 352/5, 352/6, 352/7, 352/8, 359/1, 359/2, 360/1, 360/2, 361, 362/3, 362/6, 362/7, 363, 364/2, 365, 366, 367,368, 395/2, 396, 397, 398/1, 398/2, 399, 400, 401, 433, 434, 435, 463, 473/17, 473/19, 473/23, 473/24, 473/28, 473/29, 473/30, 473/31, 473/34, 473/35, 473/39, 473/42, 473/43, 567/2, 568/1, 568/2, 621/1, 621/2, 622, 625/1, 625/3, 625/4 w m. Wola Rafałowska

Dz. nr ewid. 909 w m. Cierpisz, gm. Łańcut

Dz. nr ewid. 490/1 w m. Albigowa, gm. Łańcut - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rafałowska - Michałki

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 02.01.2017 --
115. 02.12.2016 Edward Kogut Dz. nr ewid. 2130/25, 2205, 2261, 2259/5, 2260/5, 2259/7, 2260/7 w m. Głogów Małopolski - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych dla dwóch budynków jednorodzinnych przy ulicy Zbożowej w Głogowie Młp. -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 03.01.2017 --
116. 01.12.2016 Gmina Głogów Małopolski Dz. nr 1614, 1607, 1606, 1604/6, 1604/3, 1599/18, 1599/19, 1599/11, 1599/12, 1599/5, 1598, 1593, 1572, 1674/7, 1674/8, 1674/9, 1674/10, 1674/11 w m. Budy Głogowskie, gm. Głogów Małopolski - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Głogowskie -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 03.01.2017 --
117. 09.12.2016 Gmina Sokołów Małopolski Dz. nr 2450, 2338, 2339/2, 2339/1, 2340, 2341/1, 2342/1, 2342/2 w m. Górno, gm. Sokołów Małopolski - budowa sieci wodociągowej wraz z zasilaniem energetycznym i sterowniczym do studni S-7, S-8 -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 28.12.2016
118. 09.12.2016 Gmina Sokołów Małopolski Dz. nr 804/1, 815/23 w m. Nienadówka, gm. Sokołów Małopolski - budowa odcinka kanalizacj deszczowej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 27.12.2016
119. 09.12.2016 Gmina Sokołów Małopolski Dz. nr 104, 86/2, 102/1, 102/2, 101, 59/5, 10/1, 68/2, 70, 74, 76/1, 391 w m. Turza, gm. Sokołów Małopolski - budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia drogowego drogi gminnej wewnętrznej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 09.01.2017 --
120. 12.12.2016 Jerzy Komaniecki Dz. nr 18/56, 18/55, 18/54, 18/53, 18/52, 18/9 w m. Głogów Małopolski, gm. Głogów Małopolski - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej -- -- Wycofano zgłoszenie dn. 13.12.2016
121. 12.12.2016 Gmina Chmielnik

Dz. nr  62/5, 62/6, 63/10, 63/4, 63/5, 63/6, 64, 65, 79, 82/1, 82/2, 83/4, 83/5, 84, 125/1, 133, 134, 135, 137/2, 140/2, 140/3, 141/3, 142, 145/2, 145/3, 145/5, 146, 147, 149, 150, 155, 156, 157/1, 157/2, 157/4, 158, 159, 160/1, 160/2, 172, 173/1, 173/2, 175, 177, 190/1, 196/4, 197/2, 197/3, 198/1, 198/3, 199, 200, 201/1, 205/1, 205/2, 208/1, 209/1, 210/1, 210/2, 211, 212, 214/1, 214/2, 215/1, 215/3, 215/4, 215/5, 216/1, 216/2, 216/3, 217/2, 217/3, 218, 219, 220, 222, 223/1, 223/2, 224, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 228/4, 229/1, 229/2, 229/4, 229/7, 229/8, 229/9, 234, 235, 238/6, 239, 2387/1, 2402, 2403, 2404/1, 2404/3, 2404/4, 2405/1, 2405/2, 2406/1, 2406/2, 2409, 2410/1, 2410/2, 2411/2, 2411/3, 2411/4, 2412, 2415/1
w m. Chmielnik, gm. Chmielnik- b
udowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 16.01.2017 --
122. 12.12.2016 Gmina Chmielnik

Dz. nr 193, 194, 195, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 13, 14/3, 14/4, 15, 16/2, 16/3, 17/1, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 178, 179/1, 179/2, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 181, 183/2, 183/4, 183/6, 183/7, 184, 185, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/3, 187/4, 188, 19/1, 19/8, 190/1, 191/1, 192/2, 192/3, 192/5, 192/8, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 20, 21, 22, 23/1, 23/4, 23/5, 24/1, 25/5, 25/7, 25/9, 26/3, 26/5, 27/2, 27/3, 28, 30, 31/4, 31/5, 31/7, 32/1, 32/2, 33/2, 34/1, 34/2, 34/3, 34/6, 34/8, 35, 36/5, 36/7, 37/3, 37/5, 38/11, 38/13, 38/16, 38/21, 38/22, 38/23, 38/24, 38/25, 38/26, 38/27, 38/29, 38/4, 38/6, 39/2, 39/5, 39/7, 40, 41/4, 41/6, 41/8, 42/4, 42/5, 44/3, 44/5, 44/6, 45/1, 46/10, 46/6, 46/7, 46/8, 47/4, 47/8, 48, 49, 50/1, 50/24, 50/25, 50/26, 50/28, 50/30, 50/31, 50/32, 50/33, 50/34, 50/36, 50/37, 50/38, 50/39, 50/4, 50/40, 50/41, 50/42, 50/43, 50/44, 50/46, 51/1, 51/2, 52/10, 52/11, 52/12, 52/6, 52/7, 52/8, 53/1, 54/1, 54/2, 56, 57/14, 57/16, 57/18, 57/20, 57/21, 57/3, 57/4, 57/5, 57/23, 57/26, 58, 59, 60/2, 60/4, 61/10, 61/11, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 62/2, 63/7, 63/9, 66/12, 68/1, 7, 72, 8/1, 8/2, 9 w m. Chmielniku, gm. Chmielnik oraz dz. nr 1102/17 w m. Rzeszów- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, zbiornika naziemnego wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej z wewnętrzną instalacją, studni pomiarowej

-- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 16.01.2017 --
123. 13.12.2016 Michał Latasiewicz Dz. nr 2487/4, 2468 w m. Zaczernie, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 13.02.2017 --
124. 22.12.2016 Gmina Świlcza Dz. nr 3907, 3908, 3909, 3912, 3914, 3915, 3917, 3919, 3920/2, 3921/3, 3921/4, 3922, 3923/1, 3924, 3925, 3928/3, 3928/1, 3906 w m. Bratkowice, gm. Świlcza - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1 kV w ramach zadania "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Bratkowicach ul. Strategiczna" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 20.02.2017 --
125. 27.12.2016 Kazimierz Kot Dz. nr 3248, 3247, 2998/3 w m. Jasionka, gm. Trzebownisko - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 27.01.2017 --
126. 28.12.2016 Gmina Sokołów Małopolski Dz. nr 2450/1, 2450/2, 2338, 2339/2, 2339/1, 2340, 2342/1, 2342/2, 2341/1 w m. Górno, gm. Sokołów Małopolski - budowa sieci wodociągowej wraz z zasilaniem energetycznym i sterowniczym do studni S-7, S-8 -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 30.01.2017 --
127. 23.12.2016 Gmina Kamień Dz. nr 2293, 4313, 4310/4, 4518/1, 4518/2, 4309, 4508, 5231, 2307 w m. Kamień, gm. Kamień - budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1 kV w ramach zadania: "Budowa oświetlenia drogowego przy drodze publicznej gminnej w Kamieniu" -- Przyjęto zgłoszenie bez sprzeciwu dn. 24.01.2017 --
Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Wytworzył: Andrzej Tur 2017-02-20
Opublikował w BIP: Katarzyna Jastrząb 2016-01-07 09:53:02
Modyfikował: Katarzyna Jastrząb 2017-02-21 14:36:49
Liczba wyświetleń: 3591
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-02-21 14:36:49
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-02-13 09:34:10
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-02-06 09:07:46
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-30 09:07:41
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-27 08:11:09
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-25 11:27:25
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-24 13:52:59
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-23 12:02:18
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-12 14:08:56
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-12 11:34:48
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-10 11:17:45
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-10 07:42:49
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2017-01-03 10:47:23
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-29 10:25:35
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-29 10:14:24
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-29 10:10:35
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-28 14:57:19
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-28 10:49:18
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-28 09:51:10
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-28 08:32:27
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-23 08:42:37
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-23 08:18:32
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-20 08:49:05
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-20 08:29:17
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-16 11:52:45
 • Zmieniono treść dokumentu
Edyta Ziobro Szukaj
2016-12-16 11:48:37
 • Zmieniono treść dokumentu
Edyta Ziobro Szukaj
2016-12-16 11:22:40
 • Zmieniono treść dokumentu
Edyta Ziobro Szukaj
2016-12-14 10:18:58
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-14 08:32:25
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-13 13:15:22
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-13 12:45:12
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-13 12:38:13
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-06 14:09:20
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-06 13:27:08
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-05 15:10:20
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-05 14:55:13
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-12-05 14:38:54
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-29 08:42:38
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-28 13:42:39
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-28 13:16:50
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-25 10:40:14
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-24 13:23:29
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-23 08:44:05
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-23 08:13:45
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-22 08:17:45
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-21 08:11:06
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-21 07:59:23
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-17 08:27:59
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-15 12:38:01
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-14 15:07:39
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-14 10:39:36
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-10 08:16:37
 • Zmieniono treść dokumentu
Edyta Ziobro Szukaj
2016-11-07 10:05:01
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-07 10:01:05
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-07 08:42:56
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-11-04 07:44:02
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-31 08:52:22
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-31 08:41:54
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-31 07:55:42
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-27 08:31:13
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-27 08:00:23
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-26 08:05:10
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-25 08:05:51
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-24 08:08:14
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-24 07:55:23
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-20 14:28:28
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-18 10:18:23
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-17 09:28:32
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-17 07:51:15
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-13 14:12:10
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-13 07:59:14
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-10 11:55:53
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-10 08:02:43
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-07 10:02:42
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-03 13:46:12
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-03 08:52:20
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-10-03 08:44:49
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-30 07:52:00
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-26 14:20:59
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-26 14:13:57
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-23 08:56:32
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-23 08:11:39
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-22 09:20:48
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-20 12:37:34
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-19 12:13:04
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-19 07:53:12
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-14 09:51:18
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-12 09:33:42
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-08 08:10:29
 • Zmieniono treść dokumentu
Edyta Ziobro Szukaj
2016-09-05 15:02:16
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-01 15:10:57
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-09-01 10:37:37
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-29 12:51:22
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-26 14:05:30
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-24 08:46:42
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-24 08:44:17
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-24 08:36:43
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-24 08:15:52
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-22 09:26:51
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-22 09:11:41
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-22 07:48:41
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-19 08:19:40
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-16 15:33:56
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-16 14:31:31
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-16 11:55:20
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-12 07:56:24
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-11 09:52:42
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-11 09:08:31
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-10 09:52:45
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-09 08:46:27
 • Zmieniono treść dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-08 15:02:20
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-05 13:46:12
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-08-03 08:45:40
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-26 08:30:56
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-25 12:46:43
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-22 10:03:51
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-22 09:36:30
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-21 13:28:39
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-20 15:16:49
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-19 13:25:09
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-19 13:13:40
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-13 14:59:51
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-13 14:56:29
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-13 10:02:30
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-12 08:39:25
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-12 08:32:36
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-11 11:30:34
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-08 07:42:32
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-06 09:42:46
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-01 14:53:59
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-01 09:00:50
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-07-01 08:40:10
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-30 08:40:14
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-27 13:41:48
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-27 08:43:50
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-22 15:32:25
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-22 09:41:44
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-21 09:09:43
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Edyta Ziobro Szukaj
2016-06-21 08:40:38
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Edyta Ziobro Szukaj
2016-06-20 15:25:51
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-20 13:46:38
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-20 09:35:01
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-17 10:12:31
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Edyta Ziobro Szukaj
2016-06-13 09:00:11
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-13 08:56:23
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-09 14:15:37
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-09 14:14:32
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-07 08:17:38
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-02 10:02:48
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-06-02 09:32:06
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-31 08:55:49
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-23 14:55:30
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-20 13:27:44
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-20 08:28:12
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-19 11:57:33
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-19 10:42:39
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-13 14:35:36
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-12 09:39:09
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-09 14:40:29
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-05 12:23:20
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-05-05 12:21:46
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-29 11:01:22
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-26 08:46:43
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-21 09:10:40
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-20 11:24:49
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-20 09:40:00
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-20 07:45:41
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-18 09:37:54
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-15 09:49:02
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-13 11:20:57
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-11 08:46:36
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-07 12:58:23
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-07 10:10:33
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-04 08:11:50
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-04-01 15:08:24
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-03-31 14:26:04
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-03-31 08:59:19
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-03-29 09:12:08
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Edyta Ziobro Szukaj
2016-03-25 08:14:39
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Edyta Ziobro Szukaj
2016-03-24 09:13:46
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Edyta Ziobro Szukaj
2016-03-22 11:29:10
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
 • Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację
 • Zmieniono datę zatwierdzenia publikacji
Edyta Ziobro Szukaj
2016-03-17 09:18:37
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-03-14 08:56:04
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-03-03 12:56:52
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Edyta Ziobro Szukaj
2016-03-03 12:45:57
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Edyta Ziobro Szukaj
2016-03-02 10:49:42
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-29 08:18:27
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-25 13:34:18
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-22 12:16:43
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-18 11:52:43
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-17 12:47:16
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-09 10:13:10
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-09 10:10:16
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-09 10:08:39
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-09 10:06:37
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-04 08:40:06
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-02-03 10:54:11
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-01-29 09:48:49
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-01-27 09:29:50
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-01-25 08:31:39
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-01-19 08:15:08
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-01-07 10:06:45
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono datę udostępnienia dokumentu
Katarzyna Jastrząb Szukaj
2016-01-07 09:53:02 Utworzono treść Katarzyna Jastrząb Szukaj
        Porównaj