Menu Podmiotowe menu ikonka

Zakończone scalenie gruntów w ramach PROW 2007-2013

Scalenia gruntów wszczęte na wniosek właścicieli gospodarstw

Obręb: Harta, gm. Dynów

 

            Na wykonanie scalenia gruntów wsi Harta, tj. prac geodezyjnych oraz zagospodarowania poscaleniowego, Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia 14 stycznia 2010 roku znak: UM09-6305-UM0900003/09 przyznał Staroście Rzeszowskiemu pomoc finansową w wysokości 13 190 870,00 zł z tego:

- z budżetu państwa kwotę 3 297 717,50 zł kosztów kwalifikowanych (25%),

- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotę 9 893 152,50 zł kosztów kwalifikowanych (75%).

            Starosta Rzeszowski postanowieniem z dnia 08 lutego 2010 roku znak: GN II – 60170-15/2010 wszczął postępowanie scaleniowe we wsi Harta gm. Dynów na wniosek właścicieli większości gruntów położonych w tej wsi (około 72%).

 

Mapa położenia obiektu

 

Położenie obiektu

Źródło: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 2007

 

Do obszaru scalenia włączono wszystkie grunty wsi Harta o powierzchni 2 156,93 ha za wyjątkiem zwartych kompleksów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kańczuga o pow. 411,05 ha. 

 

Mapa założeń do projektu scalenia gruntów wsi Harta

 

Źródło: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 2007

 

Rozłóg Gospodarstw

Źródło: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 2007

 

Mapa projektu scalenia wsi Harta

 

Rozdrobnienie gruntów wg ewidencji gruntów 

 

 

Pow. ogólna obrębu (ha)

Ogółem liczba działek w obrębie

Średnia pow. działki w obrębie (ha)

Ogółem pow. gospodarstw indywidualnych

(ha)

Ogółem liczba działek w gospodarstwach

Średnia pow. działki w gospodarstwie

(ha)

2568

7715

0,33

1707

6770

0,25

Źródło: Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 2007

Opracowano na podstawie:
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Założenia do projektu scalenia gruntów realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” wieś Harta gmina Dynów, 2007

 

Projket scalenia gruntów wsi Harta zatwierdzony został decyzją Starosty Rzeszowskiego z dnia 29 marca 2013 roku znak: GN II - 60170-15/2010.

Prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym (urządzenie dróg poscaleniowych, rekutywacje gruntów, renowacje rowów melioracyjnych) realizowane były w latach 2014-2015.

Podmiot publikujący: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Wytworzył: Wiesław Rzym 2016-12-29
Opublikował w BIP: Mirosław Chmiel 2011-07-05 08:42:15
Modyfikował: Tadeusz Chwaszcz 2017-01-02 12:35:46
Liczba wyświetleń: 20825
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2017-01-02 12:35:46
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono tytuł dokumentu
Tadeusz Chwaszcz Szukaj
2016-12-29 08:13:50
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono tytuł dokumentu
Tadeusz Chwaszcz Szukaj
2013-04-30 14:01:22
 • Zmieniono treść dokumentu
Tadeusz Chwaszcz Szukaj
2013-04-30 10:07:55
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2013-04-30 10:07:03
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2013-04-30 10:02:10
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2013-04-29 12:07:59
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2013-04-29 11:57:06
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2013-04-29 11:55:37
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
2013-04-29 11:53:16
 • Zmieniono treść dokumentu
Administrator BIP Szukaj
        Porównaj