Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji

Do zadań Wydziału należy:
 1. opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o Powiecie,
 2. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych na terenie Powiatu,
 3. organizowanie na terenie Powiatu obchodów rocznic powiatowych i państwowych przy współudziale samorządów, administracji rządowej i innych podmiotów,
 4. załatwianie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i orderów państwowych,
 5. prowadzenie korespondencji okolicznościowej i kalendarium rocznic oraz uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
 6. redagowanie strony www.powiat.rzeszow.pl,
 7. informacja medialna o działalności Starostwa Powiatowego, współpraca z mediami w zakresie działalności Powiatu,
 8. współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu rozwoju i promocji potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu i jego gmin w kraju i za granicą,
 9. występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych dla działań pozainwestycyjnych,
 10. obsługa inwestora,
 11. sprzedaż działek na terenie PNT Rzeszów-Dworzysko,
 12. prowadzenia strony internetowej PNT Rzeszów-Dworzysko i promowanie Parku w mediach społecznościowych.
 13. analiza oraz weryfikacja możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego (bezzwrotnego bądź zwrotnego) ze źródeł zagranicznych i krajowych na realizację zadań Powiatu,
 14. współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi jednostkami samorządu w celu analizy potrzeby przedsięwzięcia, możliwości uzyskania dofinansowania oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych,
 15. tworzenie dokumentów wymaganych przez instytucje ogłaszające nabory wniosków, w tym wniosków projektowych, studiów wykonalności, wniosków o dofinansowanie itp., składanie ich do właściwych instytucji, monitorowanie naboru,
 16. doradztwo i współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu oraz innymi jednostkami samorządu w celu prawidłowej i zgodnej z dokumentami programowymi realizacji i ewaluacji projektów,
 17. wykonywanie analiz i wypełnianie ankiet dot. funduszy dla instytucji zewnętrznych,
 18. współuczestniczenie w tworzeniu planów i programów rozwoju Powiatu.

Podmiot publikujący: Wydział Parku Naukowo-Technologicznego i Promocji
Wytworzył: Krzysztof Jarosz 2018-03-29
Opublikował w BIP: Marek Zięba 2018-07-16 15:42:00
Modyfikował: Iwona Zawadzka 2019-08-26 10:33:45
Liczba wyświetleń: 1699
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2019-08-26 10:33:45
 • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-08-26 10:32:59
 • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2018-07-16 15:42:20 Utworzono treść Marek Zięba Szukaj
        Porównaj