Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału

ZADANIA WYDZIAŁU

I. Referat Rejestracji Pojazdów:

 • rejestracja pojazdów
 • czasowa rejestracja pojazdów
 • wyrejestrowanie pojazdów
 • czasowe wycofanie pojazdów z ruchu
 • dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
 • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych 
 • zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
 • wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych
 • nadawanie cech identyfikacyjnych dla pojazdów
 • wydawanie zezwoleń na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

II. Referat Dróg i Transportu:

 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • wydawanie przedsiębiorcom przez organ zaświadczeń potwierdzających
 • zgłoszenie wykonywania przewozów na potrzeby własne
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg gminnych i powiatowych w sposób szczególny oraz imprezy o charakterze religijnym
 • organizacja ruchu na drogach gminnych i powiatowych
 • sprawy związane z wpisami do rejestrów OSK i SKP
 • sprawy związane z wpisami do ewidencji instruktorów i diagnostów

III. Referat Uprawnień do Kierowania pojazdami:

 • wydanie prawa jazdy 
 • wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę
 • wydawanie Profilu Kierowcy Zawodowego
 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • wydawanie karty kwalifikacji kierowcy
 • wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP)
 • przywracanie cofniętych uprawnień
 • wydanie wtórnika prawa jazdy
 • wymiana dokumentu prawa jazdy
 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem
 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy
 • wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
 • przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
 • zgłoszenie zmiany danych dotyczących miejsca zamieszkania
 • zgłoszenie utraty prawa jazdy


Telefony kontaktowe:

rejestracja pojazdów – 17 2300705
prawo jazdy – 17 2300703
wycofania z ruchu, zmiany konstrukcyjne - 17 2300702
OSK i instruktorzy – 17 2300710
SKP i diagności - 17 2300710
transport drogowy – 17 2300730

Zamiejscowy Referat w Sokołowie Małopolskim – 17 2300701

Zamiejscowy Referat w Dynowie – 17 2300700


Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
Wytworzył: Janusz Haluk 2011-05-19
Opublikował w BIP: Jacek Baran 2011-05-19 13:21:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Janusz Haluk 2020-04-24 10:19:00
Modyfikował: Beata Pokrywa-Dec 2022-11-02 10:18:16
Liczba wyświetleń: 20140
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-11-02 10:18:16 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 10:08:20 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 10:03:02 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 10:00:54 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 09:53:27 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 09:52:22 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 09:51:05 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 09:44:45 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 09:42:14 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 09:38:15 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
2022-11-02 09:37:35 Zmieniono zawartość dokumentu Beata Pokrywa-Dec Szukaj
        Porównaj