Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Wydziału

ZADANIA WYDZIAŁU

I. Referat Rejestracji Pojazdów:
 

 • rejestracja pojazdów
   

 • czasowa rejestracja pojazdów
   

 • wyrejestrowanie pojazdów
   

 • czasowe wycofanie pojazdów z ruchu
   

 • dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym
   

 • wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów
   

 • zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
   

 • wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę
   

 • nadawanie cech identyfikacyjnych dla pojazdów
   

 • wydawanie zezwoleń na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej


   

II. Referat Dróg i Transportu:


 

 • wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
   

 • wydawanie przedsiębiorcom przez organ zaświadczeń potwierdzających

  zgłoszenie wykonywania przewozów na potrzeby własne
   

 • wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg gminnych i powiatowych w

  sposób szczególny oraz imprezy o charakterze religijnym
   

 • organizacja ruchu na drogach gminnych i powiatowych
   

 • sprawy związane z wpisami do rejestrów OSK i SKP
   

 • sprawy związane z wpisami do ewidencji instruktorów i diagnostów
   

III. Referat Uprawnień do Kierowania pojazdami:

 • wydanie prawa jazdy
   

 • wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę
   

 • wydanie międzynarodowego prawa jazdy
   

 • wydanie prawa jazdy przed upływem okresu orzeczonej kary zakazu

  prowadzenia pojazdów, za pośrednictwem jednostki, która je wydała za

  granicą (dotyczy osób zamieszkałych poza granicą RP)
   

 • przywracanie cofniętych uprawnień
   

 • wydanie wtórnika prawa jazdy
   

 • wymiana dokumentu prawa jazdy
   

 • wymiana prawa jazdy wydanego za granicą bez sprawdzania kwalifikacji
   

 • wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do

  kierowania pojazdem
   

 • zwrot zatrzymanego prawa jazdy
   

 • wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
   

 • przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdami

  uprzywilejowanymi

 • zgłoszenie zmiany danych dotyczących miejsca zamieszkania
   

 • zgłoszenie utraty prawa jazdy
   

Telefony kontaktowe:
 

 • rejestracja pojazdów – 17 2300705
   

 • prawo jazdy – 17 2300703
   

 • wycofania z ruchu, zmiany konstrukcyjne - 17 2300702

 • OSK i instruktorzy – 17 2300710
   

 • SKP i diagności - 17 2300710

 • transport drogowy – 17 2300730
   

Zamiejscowy Referat w Sokołowie Małopolskim – 17 2300701
 

Zamiejscowy Referat w Dynowie – 17 2300700


   

Podmiot publikujący: Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu
Wytworzył: Janusz Haluk 2011-05-19
Opublikował w BIP: Jacek Baran 2011-05-19 13:21:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Janusz Haluk 2020-04-24 10:19:00
Modyfikował: Joanna Turczyn 2022-06-07 10:44:55
Liczba wyświetleń: 19399
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-06-07 10:44:55 Zmieniono zawartość dokumentu Joanna Turczyn Szukaj
2022-01-24 09:00:50 Zmieniono zawartość dokumentu Joanna Turczyn Szukaj
2022-01-24 08:55:21 Zmieniono zawartość dokumentu Joanna Turczyn Szukaj
2022-01-24 08:55:21 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Joanna Turczyn Szukaj
2020-05-07 19:57:17
 • Zmieniono treść dokumentu
Joanna Turczyn Szukaj
2020-05-07 19:56:25
 • Zmieniono treść dokumentu
Joanna Turczyn Szukaj
2020-05-07 19:54:41
 • Zmieniono treść dokumentu
Joanna Turczyn Szukaj
2020-05-07 19:51:16
 • Zmieniono treść dokumentu
Joanna Turczyn Szukaj
2020-05-07 19:44:19
 • Zmieniono treść dokumentu
Joanna Turczyn Szukaj
2020-04-28 12:31:40
 • Zmieniono treść dokumentu
Joanna Turczyn Szukaj
2020-04-27 14:12:52
 • Zmieniono treść dokumentu
Joanna Turczyn Szukaj
        Porównaj