Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.


Do katalogu spraw konsumenckich należą: te dotyczące:

 • umów sprzedaży konsumenckiej,
 • umów o świadczenie usług:
  • telekomunikacyjnych;
  • bankowych;
  • organizacji imprez turystycznych;
  • przewozowych;
  • pocztowych;
  • energetycznych;
  • związanych z obrotem nieruchomościami;
  • edukacyjnych
  • przez „fachowców”, tj. prowadzących różnego rodzaju serwisy, w tym m.in.: naprawcze, remontowe, wykończeniowe, a także wykonujących rzeczy na zamówienie

Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych w swojej siedzibie  po uprzednim umówieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym, w następujących dniach i godzinach:

 • wtorki     – od 09:00 do 12:00
 • środy      – od 09:00 do 13:00
 • czwartki  – od 09:00 do 12:00

Osoby mieszkające poza powiatem rzeszowskim (uwaga: także z miasta Rzeszowa) powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.

Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy

Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2019-01-16
Opublikował w BIP: Iwona Zawadzka 2019-01-16 13:28:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Semira Kaniuczak 2019-01-16 13:28:00
Modyfikował: Semira Kaniuczak 2021-07-21 10:27:21
Liczba wyświetleń: 4383
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-07-21 10:27:21 Dodano pliki Semira Kaniuczak Szukaj
2021-07-21 10:25:33 Zmieniono zawartość główną dokumentu Semira Kaniuczak Szukaj
2021-07-21 10:25:33 Zmieniono zawartość dokumentu Semira Kaniuczak Szukaj
2021-07-21 10:25:33 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Semira Kaniuczak Szukaj
2021-07-21 10:25:33 Dodano pliki Semira Kaniuczak Szukaj
2020-04-16 15:25:59 Aktualizacja Marek Zięba Szukaj
2020-04-16 15:25:59
 • Zmieniono treść dokumentu
Marek Zięba Szukaj
2020-04-09 15:36:32
 • Zmieniono treść dokumentu
Marek Zięba Szukaj
2020-04-09 15:36:08
 • Zmieniono treść dokumentu
Marek Zięba Szukaj
2020-03-23 15:42:30
 • Zmieniono treść dokumentu
Marek Zięba Szukaj
2019-01-17 08:52:26
 • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-01-17 08:45:07 Aktualizacja Iwona Zawadzka Szukaj
2019-01-17 08:45:07
 • Zmieniono treść dokumentu
 • Zmieniono tytuł dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-01-16 13:57:03
 • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj