Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Biura Zarządzania Kryzysowego

Do zadań Biura należy:
 1. określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym terenie,
 2. monitorowanie, alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych,
 3. opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
 4. organizowanie szkoleń i ćwiczeń dla samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu i gminy,
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie ochrony ludności oraz współdziałanie w akcjach ratunkowych z jednostkami straży pożarnej, policji, zapewnienie współdziałania jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom,
 6. współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska spowodowanych działaniem sił przyrody lub awariami obiektów technicznych,
 7. prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 8. obsługa organizacyjno-techniczna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tym przeprowadzanie akcji prewencyjnych oraz konkursów plastycznych z zakresu bezpieczeństwa,
 9. planowanie i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych,
 10. planowanie, podział i nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych w ramach zadań z zakresu OC i zarządzania kryzysowego,
 11. opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja Powiatowych Planów Obrony Cywilnej,
 12. opracowanie kalendarzowego planu podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu w danym roku,
 13. organizacja oraz nadzór nad funkcjonowaniem powiatowego systemu wczesnego ostrzegania oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania ludności,
 14. tworzenie powiatowych formacji obrony cywilnej,
 15. prowadzenie ewidencji materiałowej sprzętu obrony cywilnej na szczeblu powiatu oraz koordynacja na szczeblu gminy,
 16. opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja Planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
 17. opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja „Planu przygotowań podmiotów leczniczych powiatu rzeszowskiego na potrzeby obronne państwa”,
 18. opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja „Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”,
 19. prowadzenie szkoleń, ćwiczeń oraz kontroli z zakresu OC.
Podmiot publikujący: Biuro Zarządzania Kryzysowego
Wytworzył: Mariusz Tereszkiewicz 2018-03-29
Opublikował w BIP: Marek Zięba 2018-07-18 09:50:12
Modyfikował: Marek Zięba 2018-07-18 09:50:12
Liczba wyświetleń: 2063
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-18 09:50:12 Utworzono treść Marek Zięba Szukaj
        Porównaj