Menu Podmiotowe menu ikonka

Zadania Biura Zamówień Publicznych

Do zadań Biura należy:
  1. przygotowywanie i przeprowadzanie zamówień publicznych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą,
  2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
  3. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. przechowywanie protokołów postępowania wraz z załącznikami udzielonych zamówień publicznych oraz przekazywanie ich do archiwum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
  5. nadzór i kontrola nad wskazanymi przez Zarząd Powiatu postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Powiatu,
  6. sprawozdawczość w zakresie przewidzianym przepisami ustawy.

Podmiot publikujący: Biuro Zamówień Publicznych
Wytworzył: Adam Janicki 2018-03-29
Opublikował w BIP: Marek Zięba 2018-07-16 15:30:28
Modyfikował: Marek Zięba 2018-07-16 15:30:28
Liczba wyświetleń: 1652
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-07-16 15:30:28 Utworzono treść Marek Zięba Szukaj
        Porównaj