Menu Podmiotowe menu ikonka

Wydział Społeczno - Oświatowy

Siedziba Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie:
35-065 Rzeszów, ul. 8 Marca 13, III piętro

Zastępca Dyrektora Wydziału:
Elżbieta Kubicka

tel.: 17 23 00 642,
e-mail: oswiata@powiat.rzeszow.pl,
pokój 35

Dyrektor Wydziału:
Adam Kozak

tel.: 17 23 00 641,
e-mail: oswiata@powiat.rzeszow.pl,
pokój 33

Pracownicy Wydziału:
 
Katarzyna Surowiec
tel. 17 23 00 643
pokój 34

 Prowadzone sprawy z zakresu:
- nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych Powiatu Rzeszowskiego w zakresie spraw administracyjnych i finansowych,
- prowadzenie sprawozdawczości oświatowej,
- sporządzanie projektu budżetu z zakresie dotyczącym oświaty,
- dokonywanie zmian w planach finansowych jednostek oświatowych,
- zatwierdzanie arkuszy organizacji oraz aneksów do arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych,
- prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
- prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 
Beata Gilewicz
Marcin Tupaj 
tel.: 17 23 00 644
pokój 36

 Prowadzone sprawy z zakresu:
- prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej,
- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
- nadzór nad działalnością stowarzyszeń,
- wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok osób zmarłych za granicą,
- wykonywanie zadań organu założycielskiego dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Rzeszowskiego,
- współdziałanie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami prowadzącymi działalność kulturalną,
- wydawanie skierowań do kształcenia specjalnego,
- prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych na terenie Powiatu Rzeszowskiego.

Podmiot publikujący: Wydział Społeczno-Oświatowy
Wytworzył: Adam Kozak 2015-02-26
Opublikował w BIP: Marcin Tupaj 2015-02-26 13:37:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Adam Kozak 2016-07-01 00:00:00
Modyfikował: Marek Zięba 2021-07-14 14:26:37
Liczba wyświetleń: 12819
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-07-14 14:26:37 Zmieniono zawartość dokumentu Marek Zięba Szukaj
2021-07-14 14:26:37 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Marek Zięba Szukaj
2020-06-19 08:47:20 Aktualizacja Iwona Zawadzka Szukaj
2020-06-19 08:47:20
  • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2020-06-05 10:11:49
  • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-10-29 13:33:15
  • Zmieniono treść dokumentu
Marcin Tupaj Szukaj
2019-03-20 07:47:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-03-20 07:47:31
  • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-03-12 09:26:02
  • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-03-06 09:31:07
  • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-03-06 09:28:47
  • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
2019-03-04 10:41:50
  • Zmieniono treść dokumentu
Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj