Menu Podmiotowe menu ikonka

Sesja Nr XLI

W dniu 12 września 2018 r. (środa) o godz. 1545 w sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie powiatu.
 3. Informacje dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu za I półrocze 2018 r.
 5. Informacja o wykonaniu rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1416R Tyczyn – Nowy Borek – Błażowa w km  0+745 do 7+945”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa - Piątkowa - Harta w km od 5+145 do 12+560”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/261/17 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Rzeszowskiego do realizacji projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III)”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/429/18 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/336/10 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Rzeszowskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od przedostatniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.
 15. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
 16. Przyjęcie protokołów z  dwóch poprzednich sesji.
 17. Zamknięcie sesji.
Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2018-08-31
Opublikował w BIP: Semira Kaniuczak 2018-09-07 11:56:40
Modyfikował: Semira Kaniuczak 2018-09-07 11:56:40
Liczba wyświetleń: 11566
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2018-09-07 11:56:40 Utworzono treść Semira Kaniuczak Szukaj
        Porównaj