Menu Podmiotowe menu ikonka

Pomoc niepełnosprawnym

Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych został przyjety przez Radę Powiatu w Rzeszowie dnia 11 lutego 2009 roku uchwałą Nr XXI/196/09.

Program wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym, kulturalnym, sportowym ; podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska niechęci czy wrogości do osób niepełnosprawnych, które są przyczyną ich społecznej alienacji.

 

 


Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2011-09-27
Opublikował w BIP: Administrator BIP 2011-09-27 12:48:36
Modyfikował: Monika Stasiowska 2011-09-27 15:12:12
Liczba wyświetleń: 6184
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2011-09-27 13:42:23 Aktualizacja Monika Stasiowska Szukaj
2011-09-27 12:50:42 Aktualizacja Administrator BIP Szukaj
2011-09-27 12:50:09 Dodano plik - Powiatowy Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2009-2013.pdf do treści Administrator BIP Szukaj
2011-09-27 12:48:36 Utworzono treść Administrator BIP Szukaj
        Porównaj