Menu Podmiotowe menu ikonka

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie


Podmiot publikujący: Wydział Budżetowo – Finansowy
Wytworzył: Danuta Gargała 2013-12-16
Opublikował w BIP: Agnieszka Ruszała 2013-12-30 13:03:00
Modyfikował: Agnieszka Ruszała 2014-11-26 09:46:46
Liczba wyświetleń: 3377
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2014-11-26 09:46:46 Dodano plik - opinia RIO o możliwości spłaty kredytu.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-10-20 09:05:39 Dodano plik - opinia RIO I półrocze 2014.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-06-09 14:55:35 Dodano plik - opinia RIO w sprawie udzielenia absolutorium z tyt.wyk.budżetu Powiatu za 2013r..pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-05-20 10:59:08 Dodano plik - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2013 rok.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-03-20 08:40:49 Dodano plik - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu, przedst.w uchwale budżetowej na 2014r..pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2014-03-20 08:33:08 Dodano plik - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowowści planowanej kwoty długu Powiatu Rzeszowskiego określonej w WPF na lata 2014-2024.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2013-12-30 13:15:25 Dodano plik - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2013-12-30 13:11:33 Dodano plik - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego na lata 2014-2024.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2013-12-30 13:03:22 Dodano plik - Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Rzeszowskiego na 2014 rok.pdf do treści Agnieszka Ruszała Szukaj
2013-12-30 13:02:46 Utworzono treść Agnieszka Ruszała Szukaj
        Porównaj