Menu Podmiotowe menu ikonka

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu rzeszowskiego w 2022 roku 

 Usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego utworzono 7 punktów. Wszystkie mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Nie określano specjalizacji w poszczególnych punktach.

Harmonogram działania 7 punktów w powiecie rzeszowskim w 2022 roku przedstawia się następująco:

 
PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ
Zakres poradnictwa:
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a)  nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www
Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich
NOWY HORYZONT
ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.
poniedziałek 11.00-15.00
wtorek         8.00-12.00
środa           8.00-12.00
czwartek      11.00-15.00
piątek          8.00-12.00
zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl 
Fundacja Togatus Pro Bono Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kard. S. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp.
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 15.00-19.00
zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl
Radcowie prawni i adwokaci Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-11.30
zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl
Radcowie prawni Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek         10.00-14.00
środa           14.00-18.00
czwartek      10.00-14.00
piątek          14.00-18.00
zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl
Adwokaci

Zespół Szkół
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2
36-030 Błażowa

Centrum Integracji i Rozwoju
Hyżne 225

poniedziałek, środa, czwartek, piątek
w godzinach: 8.00-12.00

we  wtorki pomoc udzielana jest w punkcie w Hyżnem
w godzinach: 8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl
PUNKTY  NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO
Zakres poradnictwa:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Jednostka prowadząca adres dni i godziny dyżurów telefon, e-mail, www

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich 

Nowy-Horyzont Rzeszów

Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów
poniedziałek   14.00-18.00
wtorek           7.30-11.30
środa             7.30-11.30
czwartek        7.30-11.30
piątek            7.30-11.30
zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl
Stowarzyszenie SURSUM CORDA Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. S. Batorego 9
35-005 Rzeszów
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11.30-15.30
środy: również nieodpłatna mediacja
zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl

Od dnia 1 lipca 2021 r. poradnictwo funkcjonuje zarówno w postaci porad bezpośrednich w punkcie lub teleporad - w zależności od wyboru osoby uprawnionej.
W sprawach dotyczących funkcjonowania punktów  można kontaktować się pod numerem telefonu:
882 184 152 lub 17 23 00 661  (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)


Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl 

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 882 184 152 lub 17 23 00 661.

 
Starosta Rzeszowski

Józef Jodłowski
Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2019-06-21
Opublikował w BIP: Semira Kaniuczak 2019-06-21 12:11:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Semira Kaniuczak 2019-06-21 12:13:00
Modyfikował: Semira Kaniuczak 2022-02-07 12:21:35
Liczba wyświetleń: 37502
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2022-02-07 12:21:35 Dodano pliki Semira Kaniuczak Szukaj
2022-02-03 13:16:35 Zmieniono zawartość dokumentu Semira Kaniuczak Szukaj
2022-02-03 13:13:50 Zmieniono zawartość dokumentu Semira Kaniuczak Szukaj
2022-01-27 09:26:28 Zmieniono zawartość dokumentu Semira Kaniuczak Szukaj
2022-01-26 13:33:47 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-01-05 12:12:39 Zmieniono zawartość dokumentu Iwona Zawadzka Szukaj
2022-01-03 13:03:04 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-01-03 13:02:41 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
2022-01-03 13:02:25 Usunięto plik Iwona Zawadzka Szukaj
2022-01-03 13:01:23 Usunięto plik Iwona Zawadzka Szukaj
2022-01-03 12:44:51 Dodano pliki Iwona Zawadzka Szukaj
        Porównaj