Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta

Data publikacji: 2019-01-16 13:44:00

Zasady funkcjonowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rzeszowie: Jacek Świder
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie na rzecz mieszkańców powiatu rzeszowskiego.
 
Osoby mieszkające poza powiatem rzeszowskim (uwaga: także z miasta Rzeszowa) powinny zwrócić się
o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie. Dane rzeczników konsumentów na
terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Rzeszowie działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, tj. w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy
konsumentem a przedsiębiorcą.
 
Zgodnie z art 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna,
prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 
Do katalogu spraw konsumenckich należą: te dotyczące:
 
 • umów sprzedaży konsumenckiej,
 • umów o świadczenie usług:
 • telekomunikacyjnych;
 • bankowych;
 • organizacji imprez turystycznych;
 • przewozowych;
 • pocztowych;
 • energetycznych;
 • związanych z obrotem nieruchomościami;
 • edukacyjnych
 • przez „fachowców”, tj. prowadzących różnego rodzaju serwisy, w tym m.in.: naprawcze,  remontowe, wykończeniowe, a także wykonujących rzeczy na zamówienie
"Powiatowy rzecznik konsumentów w Rzeszowie nie zajmuje się sprawami egzekucji komorniczej prowadzonej przeciwko konsumentom. " 

Rzecznik udziela konsumentom porad prawnych w swojej siedzibie po uprzednim
umówieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym, w następujących dniach i
godzinach:
 
 • wtorki – od 09:00 do 12:00
 • środy – od 09:00 do 13:00
 • czwartki - od 09:00 do 12:00
Siedziba Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Rzeszowie znajduje się przy ul. Grunwaldzkiej 15
w Rzeszowie, IV piętro pokój 435,
 
Kontakt: 17 23 00 780 wtorki, środy, czwartki w godzinach od 9 do 15
 
E-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.rzeszow.pl
Katalog spraw, którymi rzecznik konsumentów nie może się zajmować:
 • w sporach z organami administracji publicznej;
 • roszczeń wzajemnych przedsiębiorców;
 • dotyczących prawa pracy;
 • ochrony dóbr osobistych;
 • ochrony praw pacjentów NFZ;
 • ochrony praw ubezpieczonych;
 • ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych;
 • ochrony danych osobowych;

Konsumenckie porady prawne można uzyskać korzystając z infolinii konsumenckiej:
801 440 220 lub 22 290 89 16, infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8:00 - 18:00 (opłata wg taryfy operatora)
Bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców powiatu rzeszowskiego w 2019 roku udziela także
Oddział Federacji Konsumentów w Rzeszowie przy ulicy Jagiellońskiej 4 - tel. 17 852 28 27 E:mail:
rzeszow@federacja-konsumentow.org.pl

Porady udzielane są w następujących dniach i godzinach:
 • wtorek od 12:00 do 16:00
 • środa od 11:00 do 17:00
 • czwartek od 09:00 do 14:00
Poza ww. terminami porady przez Federację Konsumentów udzielane są odpłatniePodmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2019-01-16
Opublikował w BIP: Iwona Zawadzka 2019-01-16 13:44:00
Liczba wyświetleń: 3770

Wygenerowano: 2023-12-08 19:41:40