Skład i zadania Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Data publikacji: 2011-05-25 09:26:00

Skład Zarządu Powiatu Rzeszowskiego – kadencja 2018-2023
 

Zarząd liczy 5 osób, w jego skład wchodzą:

 • Józef Jodłowski - Starosta,

 • Marek Sitarz  - Wicestarosta,

 • Lucyna Sokołowska - Członek Zarządu,

 • Tadeusz Pachorek - Członek Zarządu,

 • Jan Sieńko - Członek Zarządu.

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:

 • Sekretarz Powiatu Waldemar Pijar,

 • Skarbnik Powiatu Dariusz Tłuczek.
   

Zadania Zarządu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu i wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał rady,

 • wykonywanie uchwał rady,

 • gospodarowanie mieniem powiatu,

 • wykonywanie budżetu powiatu,

 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
   

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu.

 

 

 


Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2014-11-28
Opublikował w BIP: Dominika Chrobak 2011-05-25 09:26:00
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Semira Kaniuczak 2018-06-07 10:35:00
Liczba wyświetleń: 24498

Wygenerowano: 2023-09-30 14:15:30