Jednostka kontrolująca: Najwyższa Izba Kontroli

Przedmiot kontroli: Kontrola wykonywania przez starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska

 

Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2014-08-22
Opublikował w BIP: Monika Stasiowska 2017-01-26 12:47:00
Liczba wyświetleń: 1519