Jednostka kontrolująca: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Przedmiot kontroli: Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  dot. doprowadzenia operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Nienadówka do zgodności ze stanem prawnym
 
Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2014-12-01
Opublikował w BIP: Monika Stasiowska 2017-01-03 14:41:00
Liczba wyświetleń: 1506