Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu rzeszowskiego do roku 2015

Data publikacji: 2011-09-27 15:06:29

Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego  powiatu rzeszowskiego do roku 2015  została przyjęta przez Radę Powiatu w Rzeszowie dnia 25 października 2006 roku uchwałą nr XXXV/299/06.

Podstawą rozwoju Powiatu Rzeszowskiego jest zaktualizowana strategia która okresla misję oraz cele i kierunki działania do roku 2015. Dokument ten podany ocenie radnych a następnie uchwalony przez Radę Powiatu zawiera zhierarchizowane cele w poszczególnych obszarach rozwoju spłeczno-gospodarczego  oraz wariant rozwoju.

 

Podmiot publikujący: Wydział Organizacji i Kadr
Wytworzył: Jacek Doroba 2011-09-27
Opublikował w BIP: Monika Stasiowska 2011-09-27 15:06:29
Liczba wyświetleń: 8996

Wygenerowano: 2023-12-08 17:06:29